Vyhlásenie provinciála k petícii za referendum o ochrane rodiny

(Bratislava, 9. mája 2014) – Plne podporujem petíciu za vypísanie referenda o ochrane rodiny a pozývam všetkých členov saleziánskej rodiny a sympatizantov dona Bosca k aktívnej účasti a pomoci. Myslím si, že je našou úlohou obhajovať hodnoty rodiny a manželstva tvoreného mužom a ženou.

Karol Maník SDBprovinciál

– – -Viac informácií o referende na www.alianciazarodinu.sk/preco/

Týmto vyhlásením reaguje provinciál Saleziánov dona Bosca na Slovensku, don Kraol Maník SDB, na aktivity Aliancie za rodinu a na list, ktorý saleziánskej rodine a provinciálovi adresovala samotná Aliancia. V liste sa okrem iného píše:„Chceme vytvoriť mohutné celospoločenské hnutie, ktoré sa postaví za rodinu a manželstvo, za ich dôležitosť a výnimočnosť, ktoré bude viesť našu spoločnosť k postaveniu rodiny do jej stredu. Týmto pozývame všetky organizácie k podpore Aliancie.“

Alianciu za rodinu podporuje viac než 90 organizácií a združení, medzi nimi aj Domka, Združenie saleziánskej mládeže a Laura, Združenie mladých.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.