Výstava Slobodní v neslobode – Barbarská noc a saleziáni na Slovensku

(Košice, 14. apríla 2020) – Pri 70. výročí Barbarskej noci – likvidácie mužských reholí v Československu –, vznikol projekt výstavy o tom, ako sa táto udalosť týkala saleziánov na Slovensku. Keďže sa pre okolnosti pandémie koronavírusu výstava nedala realizovať, prinášame jej obsah prostredníctvom sociálnej siete.

Námet a scenár výstavy: Nikola Vályiová Grafická úprava: Róbert Ristvey a Filip Bacskai Konzultant: Rastislav Hamráček SDB Fotografický materiál: Archív Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Archív Ústavu pamäti národa V spolupráci s: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia © 2020

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.