Výzva hlavného predstaveného k modlitbe za pokoj – na Zelený štvrtok

(ANS, Rím, 22. marca 2016) – Výzvu k modlitbe za pokoj, s osobitným úmyslom za saleziána Toma Uzhunnalila, ktorého uniesli islamskí radikáli v Jemene – toto je motív, s ktorým sa hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernánedz Artime obracia na celú saleziánsku rodinu a mladých.

Modlitbe za pokoj má byť venovaný čas bdenia s Ježišom Kristom vo večerných hodinách na Zelený štvrtok, v tých osobitných modlitbových bdeniach, ktoré Cirkev prežíva po večernej liturgii.

Don Artime s pohľadom na utrpenie v toľkých častiach sveta, utrpenie „mnohých osôb rôznych náboženstiev a vyznaní – prežívajú skutočné mučeníctvo“, pozýva všetkých „ku veľmi intenzívnej modlitbe na Zelený štvrtok večer, keď sprevádzame Ježiša v jeho úzkosti a samote v Getsemani.“

„Pevne verím, že celá naša saleziánska rodina vo svete, i naši mladí, sa môžeme zjednotiť, na rozličných miestach a v rozličných hodinách, v tejto jedinej modlitbe: za pokoj,“ zakončuje svoje video-posolstvo hlavný predstavený.

A ohľadom situácie uneseného saleziána dodáva v mene Saleziánskej spoločnosti: „Chcem vyjadriť našu blízkosť a našu solidaritu jeho rodine. Prosíme pre nich od Pána dar hlbokého pokoja, aby mohli prejsť týmito chvíľami v nádeji v Pána Ježiša.“

Prinášame video so slovenskými titulkami a dole pod videom prepis celého posolstva.


 

Drahí moji spolubratia, drahé sestry a bratia v celej saleziánskej rodine vo svete, drahí mladí na najrôznejších miestach saleziánskeho sveta, na prahu Veľkej Noci vám posielam úprimný pozdrav. Cieľom týchto mojich slov je, že vás chcem všetkých pozvať – kdekoľvek v saleziánskom svete sa nachádzate – ku veľmi intenzívnej viere a modlitbe. Dôvod je tento: Na mnohých miestach vo svete vidíme veľmi veľké utrpenie mnohých osôb rôznych náboženstiev a vyznaní – prežívajú skutočné mučeníctvo. V našej vlastnej Cirkvi je veľký počet kresťanov, mužov i žien, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoju vieru v Ježiša. Nedávno – vieme to dobre – sa tak stalo v Jemene, kde boli zavraždené viaceré osoby: štyri sestry Milosrdnej lásky od Matky Terezy, ktoré zomreli mučeníckou smrťou, a ďalší muži a ženy, ktorí prišli o život pre svoju vieru, či preto, že boli práve tam, no napokon sú mučeníkmi aj oni, kvôli úplne nezmyselnému násiliu. S veľkou bolesťou a s veľkými obavami sledujeme, čo sa mohlo stať s naším spolubratom Tomom SDB, ktorý zmizol, a o ktorom nevieme nič viac. Chcem vyjadriť našu blízkosť a našu solidaritu jeho rodine. Prosíme pre nich od Pána dar hlbokého pokoja, aby mohli prejsť týmito chvíľami v nádeji v Pána Ježiša. A práve pre toto vás všetkých pozývam ku veľmi intenzívnej modlitbe na Zelený štvrtok večer, keď sprevádzame Ježiša v jeho úzkosti a samote v Getsemani. Pevne verím, že celá naša saleziánska rodina vo svete, i naši mladí, sa môžeme zjednotiť na rozličných miestach a v rozličných hodinách, v tejto jedinej modlitbe: za pokoj. Spojme sa s pápežom Františkom, ktorý bez prestania prosí o tento pokoj. Prosme Pána o pokoj a prosme o večný pokoj pre mučeníkova o osobitnú silu od Zmŕtvychvstalého pre všetkých, ktorí znášajú toľké utrpenie a prenasledovanie. A pamätajme na nášho spolubrata Toma. Ďakujem vám, že prijmete túto iniciatívu. Pán nech vás žehná. Srdečne vás pozdravujem.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.