Yakutsk

YAKUTSK – Saleziánska a vôbec katolícka prítomnosť v hlavnom meste Jakutsk sa začala asi o dva roky neskôr než v Aldane. V auguste 1994 sa do Jakutska z Aldanu presťahovali don Daniel Pravda, don Lacko Stanko a misijná dobrovoľníčka Judita Štempelová. Dňa 7. decembra 1997 otvorili „Dom molodiozi“. Saleziáni tu v súčasnosti spravujú farnosť aj oratórium s mládežníckym strediskom, ktoré je miestom realizácie nedeľných oratórií, tvorivých dielní, táborov a stretnutí mládeže. Zároveň poskytuje možnosť doučovania a svoje brány vo vyhradených hodinách otvára aj sociálnej činnosti: práci s mentálne postihnutou mládežou a stretnutiam anonymných alkoholikov a ich príbuzných. Vďaka svojej výhodnej pozícii v centre mesta sa tu občasne organizujú rôzne kurzy a konferencie. Chrám sa pýši aj jediným organom v celej republike Sacha (Jakutsko), a tak býva miestom pravidelných koncertov. V roku 2002 boli v Rusku vytvorené štyri katolícke diecézy. Jakutsko bolo začlenené do novovzniknutej Diecézy svätého Jozefa so sídlom v Irkutsku, ktorá je dodnes teritoriálne najväčšou katolíckou diecézou na svete.

Komunita

  • Ján Krupa
  • Jozef Tóth
  • Pavol Michalka
  • Matthew Moon
  • Pavol Piatrov

Kontakt

Dom molodezi, Kurasova 34, 677010 YAKUTSK, Respublika Sacha-Yakutia, RUSSIAN FEDERATION

e-mail: yakutsk@saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.