Začali sa Dni saleziánskej spirituality

(Poprad, 27. septembra 2013) – Vo štvrtok popoludní, 26. septembra, sa začali v Poprade, v hoteli Satel Dni saleziánskej spirituality. Tieto dni sa organizujú každé dva roky pre celú saleziánsku rodinu na Slovensku. Ich cieľom je budovať rodinu, spoznávať sa, spoločne sa formovať a modliť.

Popoludní sa schádzalo vyše 150 účastníkov z celého Slovenska. Po ubytovaní a zvítaní sa začali program spoločnou svätou omšou v blízkej konkatedrále. Po nej nasledovala večera, potom oficiálne privítanie otcom provinciálom a krátke zoznámenie sa tvorivou formou. Prvý deň sa skončil spoločnou adoráciu a premietnutím večerného slovka, ktoré mal hlavný predstavený don Pascual Chavez na Dňoch spirituality v Ríme v januári tohto roku.

Obsahovou náplňou Dní spirituality bude pedagogika dona Bosca. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 8 zložiek saleziánskej rodiny, z ktorých je na stretnutí zastúpených sedem. Pozvanie prijala aj DOMKA s mladými a ďalší sympatizanti saleziánskeho diela.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.