Začína sa saleziánske leto

(Bratislava, 30. júna 2016) – "Bež za svojím snom", "Pridaj sa na cestu do nového sveta", "Dedičstvo Izraela" – to je len niekoľko názvov letných táborov, ktoré chystajú saleziáni spolu s animátormi a sestrami saleziánkami na toto leto.

V pestrej ponuke nebude nechýbať 12 prímestských táborov, 10 pobytových, 6 chlapčenských a 6 dievčenských, 2 rodinné, rôzne zážitkové tábory, hrebeňovky, cyklovýlety, púte, ale aj desiatky duchovných cvičení. Mnoho mladých z našich saleziánskych stredísk bude v skupinkách putovať aj do Krakova na Svetové dni mládeže. Pre mladých nie len zo saleziánskych stredísk je naplánovaných viac než 70 letných, netradičných, dobre pripravených aktivít, vďaka ktorým budú môcť zmysluplne stráviť čas prázdnin.

Ako mladí často pripomínajú, "Kričte, skáčte, len nehrešte", povedal don Bosco. Spoločne vyprosujme všetkým organizátorom a účastníkom Božie požehnanie, aby čas voľna prežili s čo najväčším úžitkom a aktivity strávené v saleziánskom prostredí boli pre nich dobre stráveným časom.

 red.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.