Zakladateľ saleziánov Don Bosco prichádza na Slovensko. Don Bosco je medzi nami!

(Bratislava, 10. apríla 2013) – Po štyroch rokoch putovania relikvií po Južnej, Strednej a Severnej Amerike, Afrike, Ázií a viacerých krajín Európy navštívi zakladateľ saleziánov Don Bosco Slovensko. Udeje sa tak vo štvrtok, 11. apríla v podvečerných hodinách, kedy slovenská saleziánska rodina prevezme na slovensko – ukrajinskej hranici relikvie tohto talianskeho svätca. Don Bosco sa celý život venoval výchove chudobných a opustených chlapcov, svoju výchovnú prácu postavil na preventívnom systéme, ktorého hlavnými piliermi sú nábožnosť, rozum a láskavosť. Presklená urna s relikviami začala svoju púť v apríli 2009 a do roku 2015 navštívi viac ako 130 krajín po celom svete. Konštrukcia je vyrobená zo železa, hliníka a skla. Spolu s vozíkom váži 450kg a meria skoro 2 metre.

Relikvie (vosková figurína v životnej veľkosti, v ktorej sú uložené ostatky svätého) ako prvé privítajú mesto Michalovce a miestna saleziánska rodina. V stredisku bude po príchode relikvií a úvodnom privítaní slúžená slávnostná svätá omša, nasledovať budú spoločné modlitby mladých, vešpery a večerné bdenie pri donovi Boscovi. Na druhý deň bude stredisko otvorené pre širšie stretnutie so zakladateľom v osobnej modlitbe. Po záverečnej svätej omši sa relikvie špeciálnou dodávkou presunú do iného mesta. Podobný priebeh návštevy bude sprevádzať relikvie aj v iných mestách a saleziánskych strediskách.

Táto významná udalosť je súčasťou príprav na 200-sté výročie narodenia tohto svätca (1815 – 2015).Časový harmonogram príchodu relikvií dona Bosca na Slovensku v roku 2013:11.4. Príchod relikvie z Ukrajiny (Michalovce), 12.4. Humenné, 13.4. Prešov, 14.4. Košice, 15.4. Bardejov, 16.4. Poprad, 17.4 Rožňava, 18.4. Banská Bystrica, 19.4 Sučany, 19.4. Ružomberok, 19.4. Námestovo, 20.4. Dolný Kubín, 20.4 Žilina, 22.4. Dubnica nad Váhom, 23.4. Nová Dubnica, 24.4. Partizánske, 25.4. Trnava, 27.4. Šaštín – Stráže, 28.4. Bratislava Trnávka, 28.4. Bratislava Mamateyova, 29.4. Bratislava Miletičova, 30.4. Bratislava Miletičova, 30.4. – odovzdanie relikvií do Slovinska.

Viac o saleziánoch dona Bosca na Slovensku:Na Slovensku pôsobí rehoľa saleziánov od roku 1924. Svojím poslaním sa zameriava na komplexnú výchovu mladého človeka. Saleziáni ponúkajú sprevádzanie a výchovu prostredníctvom záujmových krúžkov, výletov, táborov, hier, športu, spoločenských a kultúrnych podujatí. Nemenej dôležitým poslaním je ponúknutie kresťanských hodnôt, dôvery, priestoru a času mladému človekovi. V slovenskej provincii pôsobí v súčasnosti 217 spolubratov (z toho 179 kňazov) v 22 mestách a saleziánskych strediskách. Saleziáni pracujú ako vychovávatelia a pedagógovia aj na viacerých školách, v internátoch, v ústavoch pre mladistvých či ako správcovia vo farnostiach. Svoju pozornosť už dlhodobo zameriavajú aj na výchovu a starostlivosť o rómske deti a mládež. Za týmto účelom zriadili saleziáni v Bardejove – Poštárke, kde aktívne pôsobia od roku 1990, Výchovno-vzdelávacie centrum, ako aj základnú a materskú školu. Svoju misijnú činnosť zamerali aj na košické sídlisko Luník IX, kde pôsobia od roku 2008. Saleziáni sú najväčšou (najpočetnejšou) mužskou rehoľou na Slovensku. Viac informácií na stránke www.saleziani.sk.

Informoval: Peter Novák, Saleziáni don Bosca

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.