Zapaľujeme sa pre Vianoce už po siedmykrát!

(Bratislava, 21. novembra 2016) – Laura, združenie mladých ďalej buduje tradíciu obľúbených adventných zamyslení s názvom Projekt Vianoce! Ide o sériu zamyslení počas adventného obdobia, ktoré vychádzajú so Svätého písma, opäť pod heslom Za(od)páľme sa pre Vianoce!

Jedinečnosťou projektu je, že autormi zamyslení sú mladí dobrovoľníci. Každé zamyslenie obsahuje myšlienku nadväzujúcu na evanjelium dňa, krátku modlitbu a podnet pre aktivitu čitateľa vo forme zahĺbenia alebo úlohy. Zamyslenia sú doplnené ilustráciami, ktoré motivujú čitateľa Písmo adaptovať do praktického života a dodávajú mladistvú atmosféru celého projektu.

“V predvianočnom zhone zabúdame na podstatu Vianoc a neuvažujeme o ich význame pre nás ako kresťanov. Projekt Vianoce! je skvelou možnosťou ako v hektických týždňoch príprav stíchnuť, zamyslieť sa a správne prežiť toto krásne adventné obdobie,” hovorí Daniela, fanúšička projektu.

Cieľom projektu je pomôcť mladým budovať duchovnú stránku svojej osobnosti, pripraviť sa na blížiace vianočné sviatky, zblížiť sa viac s Bohom a vytvoriť si vzťah k čítaniu Svätého písma.

„Projekt sa teší veľkej obľube a dobrej odozve. Každý rok si získava viac a viac čitateľov, ale aj mladých, ktorí majú záujem akýmkoľvek spôsobom podieľať sa na tvorbe projektu. Preto nemôžeme sklamať našich fanúšikov a budujeme tradíciu projektu usilovne aj naďalej,“ hovorí Martina, organizátorka projektu.

Projekt Vianoce! s dennými zamysleniami odštartovala nedeľa Krista Kráľa. Zamyslenia budú pribúdať každý deň od prvej adventnej nedele až do sviatku prvého mučeníka, sv. Štefana – do 26. decembra. Zamyslenia nájdete aj na Facebooku alebo na stránke laura-mladez.sk.

Zdroj: www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.