Záver Dní spirituality: päť výziev dona Cháveza, plus darček zo Slovenska

(Rím, 21. januára 2014) – V záverečný deň tohtoročných Dní spirituality saleziánskej rodiny don Pascual Chávez, hlavný predstavený saleziánov, ponúkol päť výziev. Adresoval ich celej saleziánskej rodine, ako úlohu vychádzajúcu z niektorých Hesiel ostatných rokov: život, rodina, výchova, evanjelizácia a povolania.

Vo svojom záverečnom príhovore, čo bol po spoločnej eucharistii druhý centrálny moment posledného dňa – v nedeľu 19. januára, don Chávez pripomenul, že počas jeho dvanástich rokov v úrade hlavného predstaveného vyzrelo aj spoločné uvažovanie saleziánskej rodiny a vznikla jej Charta identity. Stala sa materiálom na oživovanie apoštolského a duchovného hnutia, ktoré sa inšpiruje od dona Bosca. Všetky skupiny saleziánskej rodiny dôrazne vyzval k napredovaniu v spolupráci, v realizácii spoločných projektov v rámci teritória, v ktorom pôsobia, ako široké hnutie inšpirované spiritualitou dona Bosca.

Spolu s výzvou rásť v „cítení s Cirkvou“, podporovať jej budovanie podľa príkladu pápeža Františka, podčiarkol don Chávez aj potrebu byť schopní rozvíjať spoločensko-politickú dimenziu viery, teda schopnosť transformovať radostnú zvesť evanjelia nie iba do osobného života, ale aj toho spoločenského.

Slovensko malo na týchto Dňoch spirituality doteraz najpočetnejšie zastúpenie, vyše pätnásť účastníkov z takmer všetkých zložiek saleziánskej rodiny, ktoré pôsobia pod Tatrami. Prítomný bol, po prvý raz, aj provinciál don Karol Maník. „Bola to pre mňa silná skúsenosť pestrosti saleziánskej charizmy, takej mohutnosti, keď tam bolo vyše 400 ľudí z celého sveta. Videl som, aká je pestrá a široká saleziánska rodina, že don Bosco je stále aktuálny vo všetkých kútoch sveta,“ vyjadril provinciál svoje bezprostredné dojmy po návrate.

Keďže tento rok don Pascual Chávez končí svoje druhé šesťročie v úrade hlavného predstaveného saleziánov a už nemôže byť znova zvolený, Slováci sa mu chceli poďakovať osobitným darčekom. Don Chávez dostal štólu s vyobrazeniami pripomínajúcimi tento rok: na jednej strane Sedembolestná, a na druhej strane 90-výročie saleziánov na Slovensku.

„Druhú vec, čo som si silno uvedomil, je to také výnimočné miesto hlavného predstaveného, že naša saleziánska rodina má jedného otca, že on je nástupca dona Bosca a teda je ako jeden otec, ktorý celú rodinu zjednocuje, dáva vízie, podnety. Bol tam s nami celý čas a bol naozaj uprostred nás, ako otec uprostred svojej rodiny. Neviem, či iné rehoľné rodiny majú niečo podobné, ale pre nás je toto veľmi silné,“ doplnil provinciál Karol Maník.

A samotný don Chávez na ukončenie Dní spirituality povedal: „Bolo to veľmi pekné, bolo to privilégium, je to pekné remeslo byť nástupcom dona Bosca.“

Celý záverečný príhovor dona Pascuala Cháveza je možné nájsť a stiahnuť v angličtine TU.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.