Združenie Márie Pomocnice

Associazione di Maria Ausiliatrice – ADMA

ZDRUŽENIE MÁRIE POMOCNICE – ZMP

Spolupracujme s Matkou Božou na budovaní a vzraste Tajomného Tela Kristovho, pričom skusujme jej ochranu. Začnime hoci tromi Zdravasmi s invokáciou: „Panna Mária Pomocnica kresťanov oroduj v nebi za rast Cirkvi,“ ako o to prosí Svätý Otec František celú Saleziánsku rodinu na Slovensku.

Ctiteľ Panny Márie Pomocnice je spolupracovníkom Boha tak ako Ona. Panna Mária ho povedie k dokonalému zjednoteniu s Ním, čo je hlavný význam a dôvod úcty k Pomocnici kresťanov a existencie Združenia Márie Pomocnice.

Prečo ako člen Združenia a nie ako jednotlivec?

Iste každý sám sa môže zapojiť do tohto božieho diela, ale ostáva bez bratov a sestier. Členovia Združenia Márie Pomocnice vytvárajú medzi sebou bratsko – priateľské vzťahy, ktoré ich povzbudzujú k tomu, aby si vzájomne pomáhali a napĺňali tak obraz života prvých kresťanov: „ Hľa ako sa milujú!“

O strediskách Združenia Márie Pomocnice na Slovensku.

Strediská Združenia Márie Pomocnice vnikali na Slovensku krátko potom ako saleziáni začali na Slovensku účinkovať v roku 1924. Do roku 1950 bolo Združenie Márie Pomocnice v týchto saleziánskych domoch ( čísla v zátvorkách uvádzajú rok vzniku ): Žilina (1940), Šaštín (1941), Hronský svätý Beňadik (1941), Trnava – Kopánka (1941), Bratislava – Trnávka (1941), Bratislava – Miletičova (1943). Žiaľ tieto strediská neprežili obdobie totality.

Strediská Združenia v súčasnosti:

Stredisko Michalovce

Delegátka sestra Gabriela Bauerová
tel.: (056) 6431057, mobil: 0911 659 373
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Cyrila a Metoda 13, 071 01 Michalovce

 

Stredisko Námestovo

Delegát Ján Zauška SDB

tel.: (043) 552 23 97, mobil: 0903 725 925

e-meil:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mlynská 677/40, 029 01 Námestovo

 

Stredisko Prešov

Delegát Milan Ficík SDB

tel.: (051) 772 37 67, mobil: 0903 401 306

e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Jána Bottu 9, 080 01 Prešov

 

Stredisko Dubnica nad Váhom

Delegát: Jozef Dömény SDB
tel.: (042)4441580, mobil: 0902 920 890
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Námestie sv. Jakuba 2,018 41 Dubnica nad Váhom

 

Duchovný animátor ZMP – ADMA na Slovensku, don Ján Zauška, SDB

Stredisko Michalovce vzniklo pri dome rehoľných sestier saleziánok 24.mája 2004. Členovia tohto strediska postupne spoznávali svoje povolanie do Združenia Márie Pomocnice pri spoločnej práci na stavbe domu a verejnej kaplnky sestier FMA. Prvé prísľuby skladalo naraz 20 členov. Vekom sú už starší a slúžia saleziánskemu dielu svojimi modlitbami a obetami. Úmysly modlitieb a obiet zameriavajú hlavne na mládež, mladé rodiny, potreby vo svojich pokrvných rodinách a za pokoj vo svete. Stredisko má 28 členov.

 

Stredisko Prešov má svoj vznik na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 15. júna 1996, kedy zložilo svoje prísľuby desať členov. Každý rok členovia tohto strediska putujú na niektoré z mariánskych pútnických miest. Putovná socha Panny Márie, ktorú si uctievajú už od založenia, je každý mesiac v inej rodine a rodina sa pri nej modlieva. Mnohé rodiny badajú účinkovanie príhovoru Panny Márie, čo sa prejavuje ako pokoj a porozumenie v rodine. Celý mesiac sa členovia strediska zjednocujú vo svojich modlitbových úmysloch za členov Združenia, kňazov, za aktuálne potreby saleziánskeho strediska, provincie, hlavných predstavených a Svätého Otca. Stredisko má 26 členov.

 

Stredisko Námestovo vzniklo 24.mája 2009. Svoju činnosť začalo s deviatimi členmi. Teraz má 19 členov. Členovia strediska sa venujú animácii mariánskych sviatkov, v priebehu liturgického roka animujú v máji a októbri modlitbu svätého ruženca, prvé štvrtky v mesiaci adorácie za duchovné povolania a pred významnými sviatkami sa modlia novény. Svojimi službami pomáhajú sociálne slabším rodinám, organizujú adopciu na diaľku, ale pomáhajú aj pri duchovných obnovách mladých saleziánskeho strediska.

 

Stredisko Dubnica nad Váhom
Stredisko bolo zriadené na sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy v roku 2015. Prísľub zložilo 13 kandidátov. Tvoria ho mladší i starší členovia. Mladší pomáhajú vo farnosti ako animátori a starší dopĺňajú tieto ich iniciatívy modlitbami. Zameriavajú sa na  upevnenie svojich vzájomných vzťahov v spoločenstve, spoznávajú svoje charizmy a dary a v rodinnom duchu chcú byť nápomocní vo farnosti.

 

O ZDRUŽENÍ MÁRIE POMOCNICE V SKRATKE:

Čo je Združenie Márie Pomocnice?

Je to verejná cirkevná skupina v Saleziánskej rodine, ktorá žije, rozširuje a prehlbuje úctu k Eucharistii a k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Je to cesta pre vlastné posvätenie členov a rozšírenie kresťanskej viery medzi mladými a ľudovými vrstvami v duchu dona Bosca. Má celosvetové pôsobenie. Materské stredisko, ktoré založil sám don Bosco je v Turíne pri chráme Panny Márie Pomocnice kresťanov na Valdoccu. Činná a materská prítomnosť Panny Márie v tomto Združení je základom života jeho členov a napomáha ich úsilie v službe Božiemu kráľovstvu.

Aké sú ciele Združenia?

Don Bosco toto Združenie založil hlavne preto, aby zapojil veľkú časť ľudových vrstiev do duchovnosti a poslania Saleziánskej kongregácie, aby obnovil, umocnil a oživil ľudovú zbožnosť. Združenie napomáha prežívať zvlášť adoráciu Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a oddanosť Panne Márii Pomocnici všetkými verejnými a súkromnými formami, ktoré Cirkev schválila, najmä v saleziánskej rodine. Rozširuje a posilňuje ľudovú mariánsku úctu ako prostriedok evanjelizácie a duchovného rozvoja ľudových vrstiev a chudobnej mládeže.

Aké sú záväzky členov Združenia?

Členstvo v Združení ich zaväzuje uctievať si Pannu Máriu Pomocnicu a Matku Cirkvi účasťou na poslaní dona Bosca k mladým a ľudovým vrstvám, najmä v úsilí pri vzraste a obrane kresťanskej viery medzi ľudom. Rozvíjať v zhode s Cirkvou, v ktorej Panna Mária je príkladom a vzorom, účasť na liturgickom živote, najmä na sviatosti Eucharistie a zmierenia a rozvíjať tiež osobný praktický kresťanský život. Nasledovať Pannu Máriu vytváraním kresťanského prostredia pohostinnosti a solidarity vo vlastnej rodine. Pomáhať modlitbami a skutkami chudobnejším mladým a núdznym. Modliť sa a podporovať v Cirkvi a zvlášť v saleziánskej rodine povolania laické, rehoľné a kňazské. Prežívať každodennú spiritualitu s evanjeliovými postojmi, najmä ďakovaním Bohu za znamenia, ktoré neprestajne koná a byť verným aj v čase ťažkostí a kríža podľa Máriinho vzoru.

Aké sú duchovné výhody pre členov Združenia?

Členovia Združenia majú podiel na odpustkoch a na duchovných dobrách vlastných i saleziánskej rodiny. Okrem toho majú podiel na účinkoch liturgie a modlitieb, ktoré sa predkladajú Bohu v chráme Panny Márie Pomocnice kresťanov v Turíne i v chrámoch, pri ktorých jestvuje Združenie.

Ako sa stať členom?

Stačí sa zapísať do Združenia tam, kde je kánonicky zriadené: v domoch saleziánov, dcér Panny Márie Pomocnice alebo vo farnosti. Prijatý môže byť každý pokrstený, ktorý dovŕšil osemnásty rok života., v akomkoľvek civilnom stave. Pre každého kandidáta je potrebný rok prípravy. Príprava sa uskutočňuje účasťou na živote strediska podľa Pravidiel Združenia Márie Pomocnice kresťanov. Pokiaľ v diele saleziánov, či saleziánok vo vašom meste nie je ešte stredisko Združenia Márie Pomocnice zriadené, požiadajte direktora, či direktorku domu, aby vám pomohli s prípravou a podnikli kroky na jeho kanonické zriadenie.

 

Podrobnejšie o živote stredísk Združenia Márie Pomocnice na Slovensku nájdete na webových stránkach jednotlivých stredísk Združenia: stredisko Michalovce: www.salezianky.sk; Prešov: www.salezianipresov.sk; Námestovo: www.sdbno.sk; Dubnica nad Váhom: www.saldub.sk

 

Ak sa zaujímate o svetové dianie v Združení, kontaktujte stránku: it.donbosco-torino.org, čo je hlavná stránka saleziánov v Turíne a na nej celkom vpravo kliknite ADMA.

 
©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.