Združenie Márie Pomocnice (ZDM)

Je to verejná cirkevná skupina v Saleziánskej rodine, ktorá žije, rozširuje a prehlbuje úctu k Eucharistii a k Panne Márii Pomocnici kresťanov.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.