Združenie Márie Pomocnice zorganizovalo 23. Mariánsky deň v Turíne

(Turín, Taliansko, 30. októbra 2013) – V nedeľu 27. októbra sa v mariánskej atmosfére spoločenstva a radosti uskutočnil 23. Mariánsky deň Združenia Márie Pomocnice (ADMA), ktorý rozvíjal ducha a obsah Mariánskeho dňa v Ríme s pápežom Františkom, ktorý sa uskutočnil 13. októbra tohto roku.

Približne 300 ľuďom ponúkol don Roberto Carelli interpretáciu pápežskej katechézy, zdôrazňujúc Máriinu materskú rolu pri riešení toho, čo nám blokuje cestu viery a naše vzťahy, zvlášť v rodinnom živote.

Don Pierluigi Cameroni, hlavný zodpovedný za ADMA, potom predstavil svedectvo nového mučeníka saleziánskej rodiny, blahoslaveného Štefana Sándora, pričom zdôraznil jeho hlboké vzťahy, ktoré mal so svojou rodinou – rodičmi a bratmi.

Nasledovalo niekoľko ďalších svedectiev: manželský pár ponúkol niekoľko dojmov z púte, ktorú si vykonali v Ríme, ďalší pár hovoril o mesačnom stretávaní rodín v spoločenstve a modlitbe, potom dievča z komunity Shalom zdieľalo svoju skúsenosť s evanjelizáciou vo farských misiách.Don Franco Lotto, rektor baziliky Márie Pomocnice kresťanov, predsedal slávnostnej omši, po ktorej nasledoval ruženec. Vo svojej homílii zdôraznil dôležitosť napodobňovania Márie v pokore, ktorá rozoznáva svoju dôležitosť v pohľade na Božiu veľkosť a jej lásku, ktorá nikdy nesúdi, ale je otvorená slúžiť a prijať. Počas omše prijali do združenia 32 členov.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.