Zhodnotenie návštevy hlavného predstaveného: reč srdca, ľudskosť a sen pre provinciu (+video)

(Bratislava, 9. novembra 2016) – Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime ukončil v utorok 8. novembra dopoludnia svoju päťdňovú návštevu Slovenska. Celý čas ho sprevádzal slovenský provinciál don Jozef Ižold a provinciálny radca don Pavol Grach, ktorý mal na starosti organizáciu návštevy.

Slovenský provinciál don Ižold vnímal, že nástupcovi dona Bosca veľmi leží na srdci každý jeden človek. „Videl som jeho osobný kontakt – reč srdca.“ Pre dona Artimeho to bola 51. krajina v poradí, ktorú ako hlavný predstavený navštívil. „A mňa ako provinciála zaujímalo aj, čo nám povie ako bratom, ako nás usmerní z celkového pohľadu na saleziánsku kongregáciu. Vidí nás s veľkou vyváženosťou, svetlé stránky aj tienisté. Ale pozerá do budúcnosti s veľkou nádejou. Bol veľmi konkrétny, pomenoval veci, myslím, že dal aj také jasné usmernenia. A povzbudzoval nás, aby aj my sme s pokojom, s odvahou išli ďalej,“ zhrnul svoje prvé hodnotenie návštevy provinciál don Jozef Ižold.

Zodpovedný za priebeh programu návštevy bol don Pavol Grach, člen provinciálnej rady. Strávil po boku hlavného predstaveného celých päť dní, boli na ňom aj niektoré rozhodnutia, keď bolo treba program mierne upravovať podľa okolností.

„Zbadal som na ňom niečo nové. Aj predchádzajúci predstavení mali taký srdečný vzťah, ale uňho je ako keby taká charizma stretnúť človeka, dotknúť sa človeka. Ja, ktorý som mu prekladal stretnutia s ľuďmi, ktorých pozdravoval, tak som bol niekedy viac dojatý ako tí ľudia. Tú srdečnosť a láskavosť, čo mal voči ľuďom, voči mladým, tú mal takisto aj voči spolubratom. To bolo niečo také pekné, čo sa, myslím, dotklo všetkých, celej provincie,“ opísal po skončení návštevy don Pavol Grach.

Samotný hlavný predstavený na záver svojej návštevy v krátkom interview pre Don Bosco Media vyjadril aj svoj sen pre slovenskú provinciu saleziánov.

„Povedal som to viac ráz. Môj sen pre vás ako pre saleziánsku provinciu, ako pre saleziánsku rodinu tu na Slovensku, ako pre rehoľnú rodinu, ktorá nosí v srdci Ježiša a mladých, je, aby ste žili veľké spoločenstvo, veľkú jednotu medzi sebou, nehovorím uniformitu, hovorím naozaj jednotu a spoločenstvo. A moje veľké želanie je vidieť celú našu saleziánsku rodinu, ale poviem konkrétne o saleziánoch, vidieť mojich spolubratov saleziánov ako šťastných zasvätených ľudí. Aby sa toto šťastie mohlo prenášať do každodenného života. Môj sen, moje želanie je predovšetkým optimizmus a veľká nádej. Lebo verím, že nádej prežívaná vo viere je skutočne ovocím Ducha a pochádza od Boha. Všetko ostatné sú naše výtvory, naše programy, ale neprinášajú žiadne silné a trvalé ovocie. Toto by bol môj sen pre vás. A naozaj som presvedčený, že v provincii je táto schopnosť. Keď sa pozerám na mládežnícke hnutie, keď sa pozerám na hnutie rodín, keď vidím realitu tejto saleziánskej rodiny, ktorá má peknú čerstvosť, niet tu inej možnosti, než nádej. A nesmieme dovoliť, aby naše myšlienky, náš spôsob uvažovania o budúcnosti a lamentovanie nad tým, aká bola minulosť, aby blokovali budúcnosť plnú nádeje.“

Napokon aj don Artime zhrnul svoju návštevu niekoľkými slovami: „Bola to naozaj návšteva, ktorá bola veľmi ľudská, lebo bola usporiadaná. Mali sme chvíle modlitby, stíšenia, stretnutia, osobného pozdravenia sa so saleziánmi a s celou saleziánskou rodinou a s mladými. Vraciam sa do Ríma s veľkým pokojom a zároveň s veľkou radosťou.“

 

rhsdb, foto: Terézia Liptáková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.