Žiaci saleziánskej odbornej školy potvrdili svoje zručnosti a znalosti aj v celoštátnych kolách

V dňoch 10. až 11. apríla 2024 sa študenti SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline zúčastnili na národnom finále súťaže Autoopravár Junior. V kategórii mechanik elektrikár saleziánsku školu reprezentoval žiak tretieho ročníka Martin Murín.

Martin sa umiestnil na skvelom druhom mieste, ku ktorému mu srdečne gratulujeme. Veríme, že nadobudnuté vedomosti využije pri vykonávaní svojej profesie.

„Veľmi nás teší, keď môžeme pripravovať žiakov, ktorí majú záujem zlepšovať svoje praktické, ako aj teoretické vedomosti. Vo Svätom písme sa píše: ‚Každý strom možno poznať po ovocí,‘ (Lk 6, 44). Ovocím snaženia a práce majstrov a učiteľov sú úspešní žiaci školy,“ uviedla škola na svojom webe.

V dňoch 16. až 18. apríla 2024 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Skills Slovakia STOLÁR 2024, ktoré organizovala SOŠ drevárska vo Zvolene. SOŠ sv. Jozefa Robotníka reprezentovali žiaci druhého ročníka, Roman Gaššo a Michal Gembeš, ktorí obsadili pekné tretie miesto. Okrem hodnotných cien si žiaci odnášajú veľa nadobudnutých skúseností aj vedomostí. K získanému úspechu aj im srdečne gratulujeme.

Zdroj: sjoroza.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.