Žiaci SOŠ sv. Jozefa Robotníka robia česť svojmu patrónovi

(Žilina, 12. decembra 2012) – V škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline prebehol 7. decembra 2012, počas dňa otvorených dverí, nultý ročník súťaže Mladý stolár. Súťaž bola určená žiakom učebného odboru stolár a študijného odboru drevárstvo. K myšlienke usporiadať takúto súťaž viedla snaha o propagáciu odboru stolár a vytvorenie možnosti zmerať si sily.

Svoje vedomosti a zručnosti si súťažiaci porovnali v teoretickej i praktickej časti. V teoretickej časti riešili test pozostávajúci z 20 vedomostných otázok. V praktickej časti dostali za úlohu zhotoviť pre niekoho náročný, no pre väčšinu účastníkov jednoduchý stolík pod kvety, na ktorého ručnú výrobu mali k dispozícii štyri a pol hodiny. Hodnotil sa technologický postup, kvalita vyhotovenia, dodržanie rozmerov a BOZP.

Celkové poradie bolo určené súčtom bodov za teoretickú a praktickú časť. O výsledkoch súťaže rozhodovala trojčlenná porota. Predsedom bol reprezentant stolárskej firmy F& K interiéry Pavol Kubala, ďalším členom bol zástupca SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Ing. Marián Kvasnica a zástupca SOŠ Považská Bystrica Roman Suchár, ktorý bol vybraný losovaním. 

Do súťaže okrem usporiadateľskej školy prijalo pozvanie 5 stredných škôl Žilinského kraja – SOŠ Považská Bystrica, SOŠ drevárska Žilina, SOŠ stavebná Žilina, SOŠ Krásno nad Kysucou, Spojená škola Turany. Každú školu reprezentovali dvaja žiaci, ktorí boli hodnotení samostatne.

Počas súťaže siahli žiaci na dno svojich síl a aj konečné výsledky boli veľmi tesné. Víťazom sa stal študent SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina Tomáš Hrošovský, na druhom mieste skončil žiak SOŠ drevárskej v Žiline Peter Novotný a na treťom mieste bol tiež žiak usporiadajúcej školy Dominik Hricko. Celkové hodnotenie stredných škôl dopadlo takto:

1.SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina

2.SOŠ, Ul. Slov. partizánov, Považská Bystrica

3.SOŠ drevárska, Rosinská cesta, Žilina

 

2012_12_12_sos22.jpg

2012_12_12_sos11.jpg

2012_12_12_sos44.jpg

2012_12_12_sos33.jpg

Informovala: Darina Chromčáková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.