Žiaci z Námestova prišli navštíviť bl. Titusa Zemana

(Námestovo, 30. júna 2023) – Júnový čas je veľmi vhodný na koncoročné triedne výlety. Jeden z nich si urobili aj žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda z Námestova. Navštívili Bratislavu, ale aj Vajnory, rodisko blahoslaveného Titusa Zemana. V príhovore im don Luscoň pripomenul život tohto mučeníka za duchovné povolania a žiaci si v súťaži preverili aj vedomosti o ňom.

„Títo mladí sú po birmovke a je veľmi dobre, že majú záujem o velikánov našej viery. Môžu si všimnúť ich dobré vlastnosti a napodobňovať ich. Prajem im, aby aj oni našli takú odvahu – v dnešnom svete brániť vieru a svedčiť o nej – ako don Titus. A aby sa nehanbili za Pána Ježiša,“ povedala sprievodkyňa detí, saleziánska spolupracovníčka, Monika Špulerová a don Luscoň dodáva: „Je ozaj krásne počuť modlitbu mladých, ktorí prosia Pána o zvládnutie svojej budúcnosti.“

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.