Zmysluplné leto plné zážitkov – také ponúka Domka všetkým deťom a mladým

(Bratislava, 5. júna 2023) – Domka – Združenie saleziánskej mládeže sa celoročne venuje deťom a mladým nielen v strediskách, ale i priamo prostredníctvom podujatí sekretariátu. Medzi najatraktívnejšie vzdelávacie aktivity patrí Škola pre animátorov, Teológia pre mladých, 7 návykov pre mladých a saleziánsku rodinu. Ponuka narastá o novinky, ako napríklad finančný kurz Šéfuj vlastným financiám. S blížiacimi sa letnými prázdninami dáva Domka do pozornosti vzdelávacie kurzy a letné tábory pre deti. Pre starších sú pripravené ponuky po celom Slovensku i v zahraničí.

Koncom mája Domka spustila darovaciu kampaň s názvom My tvoríme priestor, vy možnosti, ktorá je kľúčovým impulzom pre chod celej organizácie. Vďaka finančnej podpore a pravidelnému darcovstvu budú letné ponuky dostupné aj pre deti, ktoré by si dané tábory nevedeli finančne dovoliť. Podpora bude použitá na 4 letné ponuky, konkrétne pôjde o výtvarný tábor – Saleziánsky plenér, miništranský tábor Tymian, Základný animátorský kurz (ZAK) a Letná škola kurzu Teológia pre mladých.

„Počas školského roka i prázdnin organizuje Domka – sekretariát podujatia, ktorých sa zúčastňujú aj deti a mladí zo sociálne slabších rodín. Vždy sa im snažíme pomôcť a to tak, že im zvýhodňujeme cenu účastníckeho príspevku. Prostriedky vyzbierané v kampani tak pomôžu aj týmto rodinám. Čím viac finančných prostriedkov sa nám podarí získať, tým ľahšie sa nám bude existovať a pomáhať aj naďalej ľudom, ktorí pomoc skutočne potrebujú,“ uviedla k využitiu finančných prostriedkov riaditeľka sekretariátu Mgr. Mária Grebečiová.

Saleziánsky plenér

Tábor organizovaný pod vedením akademického maliara Pavla Reháka, ktorého ambíciou je rozvíjať mladých umelcov a poskytnúť im základné teoretické vedomosti o kreslení, kompozícii, farbách. Organizačný tím Pavol Rehák každoročne obohacuje ďalšími umelcami, ktorí odborne sprevádzajú deti pri ich maliarskych prácach v prírode.

Základný animátorský kurz (ZAK)

Pre mladých od 14 rokov, ktorí sa chcú stať animátormi, je vytvorený Základný animátorský kurz, ktorý rozvíja primárne vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre saleziánskeho animátora. ZAK je 5-dňový intenzívny kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Tymian – tábor pre miništrantov

Týždenný pobytový tábor je určený pre miništrantov od 10 rokov až po vysokoškolákov. Cieľom tábora je pomoc pri formácii miništrantov. Každoročne chlapcov čaká bohatý športovo-dobrodružný ako aj duchovne animovaný program. Dôležitý dôraz sa kladie na osobnosť miništranta ako mladého lídra. Letná škola kurzu Teológia pre mladých (TpM)

Dvojročný kurz Teológia pre mladých (TpM) je určený mladým (po maturite), ktorí chcú prehĺbiť svoje vedomosti o Bohu. Na Slovensku je to jediný program svojho druhu, ktorým sa už inšpirovali aj v zahraničí.

„Poznáme to všetci, náklady stále narastajú. Zvyšuje sa cena stravného, ubytovania, cestovania. Preto budeme nútení zvyšovať ceny za účastnícke príspevky aj my. Nechceme to všetko nechať len na našich účastníkov, preto sme vytvorili túto kampaň, ktorou darcovia môžu pomôcť účastníkom,“ uviedla ku kampani PR manažérka Domky Mgr. Terézia Haydenová.

Kampaň je realizovaná prostredníctvom portálu darujme.sk. Tam si podporovatelia môžu vybrať či ich príspevok bude opakovaný pravidelne alebo len jednorazový. Ďalej je možné vybrať si sumu a spôsob platby. Všetky prijaté financie budú použité na organizovanie letných podujatí prostredníctvom Domky – sekretariátu.

Informovala: Terézia Haydenová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.