Zo života bratislavskej Miletičky

(Bratislava, 22. decembra 2015) – Miletičkári po štyroch rokoch opäť zorganizovali Svätomartinskú zábavu. Jej netradičnosť spočívala tentokrát v tom, že bola v duchu ľudovej veselice, za prítomnosti živej hudby. Počas večera sa mladí učili folklórne tanečné prvky, ktoré potom využili počas tanca. Okrem folklóru bol priestor aj na klasické spoločenské tance.

Počas predĺženého novembrového víkendu absolvovali Miletičkári dva turnusy duchovných cvičení pre 32 vysokoškolákov a pracujúcich. Témou bolo evanjelium sv. Marka – ako nasledovať Ježiša. Prvá skupina bola na Kysuciach s donom Jánom Krupom a druhá pri Kremnici s donom Jánom Maturkaničom. Okrem toho sa uskutočnila duchovná obnova mužov v Pruskom, ktorú viedol don Čapla a don Krušac.

V sobotu 21. novembra prišiel po dvoch rokoch otec arcibiskup Stanislav Zvolenský udeliť, do farnosti Márie Pomocnice, sviatosť birmovania 67 mladým a 6 dospelým. V kázni hovoril otec arcibiskup o rozdielnom pôsobení zlého ducha a Ducha Svätého. Svätá omša prebiehala vo veľmi príjemnej rodinnej atmosfére a vyústila do spoločného zdieľania sa z prežitej radosti pred kostolom.

Posledná sobotná novembrová noc v „oratku“ patrila akcii, ktorá sa konala už po tretíkrát – Filmovej noci. Mladí absolvovali tri kolá po troch filmoch (čiže deväť filmov celkom), ktoré boli vybrané tak, aby sa každý v niečom našiel a aby nikto neľutoval čas, ktorý mohol prežiť aj inak. Počas prestávok bol čas na rozprávanie sa a občerstvenie.

Advent je časom stíšenia sa a nájdenia si priestoru pre Boha, na modlitbu. Mnohí mladí na Mieltičke sa rozhodli byť na internete len v nepárny deň kalendára a získaný čas využiť na spomínané aktivity alebo na rozhovory v rodine, príp. si našli čas na čítanie nejakej duchovnej knihy. Okrem toho sa chceli podeliť s chudobnými z komunity sv. Egídia tým, že sa niečoho zriekli. Každý týždeň zbierali či už hygienické potreby, sladkosti, šaty alebo peniaze. Tesne pred Vianocami všetky veci odniesli ľuďom v núdzi.

Bratislavský samosprávny kraj na slávnostnom galavečere v bratislavskom divadle Aréna odovzdal Ocenenia BSK za rok 2015. Na návrh Konfederácie politických väzňov Slovenska ocenil bratislavský župan 31 bývalých politických väzňov. „… aspoň týmto symbolickým aktom sme uznali tú časť utrpenia, ktorú mali za komunizmu,“ doplnil Pavol Frešo, predseda BSK. Medzi 31 ocenenými bol aj salezián z miestnej komunity don Štefan Šilhár, ktorý sa odovzdávania ceny zúčastnil spolu s direktorom.

Poslednú stredu pred Vianocami Miletičkári zorganizovali spoločnú večeru vysokoškolských stretiek. Pripravovali ju študenti z internátu. Prichystali priestor, navarili kapustnicu a pripravili aj krátky program. Po spoločnej modlitbe a prečítaní evanjelia udelili prítomní saleziáni mladým požehnanie znakom medového krížika na čelo. Nasledovala kapustnica, darčeky, spoločné pozeranie fotiek a samozrejme nechýbala Tichá noc.

František Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.