Zomrel salezián don Jozef Kabina (+ info o pohrebe)

(Bratislava 24. júna 2019) – Saleziáni don Bosca a smútiaci príbuzní s bolesťou v srdci a s dôverou v Božiu prozreteľnosť oznamujú, že v nedeľu 23. júna 2019 náhle odišiel do večnosti vo veku 45 rokov don Jozef Kabina. V službe Pánovi v Cirkvi a Saleziánskej spoločnosti prežil 25 rokov rehoľného a 15 rokov kňazského života.

„Jozef bol so spolubratmi zo svojej komunity zo Žiliny na púti v San Giovanni Rottondo. Jeho život sa skončil počas plávania v mori v meste Vieste,“ priblížil smutnú udalosť provinciál saleziánov don Jozef Ižold a dodal: „Naša provincia stráca jedného vynikajúceho spolubrata. Jozef a jeho nadšenie o prehlbovanie duchovného života, jeho chuť pre štúdium i jeho nadobudnuté poznatky zo saleziánskej spirituality, ktoré vedel presvedčivo odovzdávať, nám budú chýbať.“

Doplnená INFORMÁCIA o pohrebe: Pohrebé obrady a svätá omša za zosnulého budú v utorok 2. júla 2019 o 10.30 h vo farskom Kostole sv. Filipa a Jakuba v Lovči (pozri mapa). Pochovaný bude potom o 17.00 h v Bratislave na cintoríne vo Vrakuni (pozri mapa).

2019 06 24 zomrel kabina1

Don Jozef Kabina sa narodil 2. decembra 1973, do saleziánskeho noviciátu vstúpil v lete 1992 a prvé rehoľné sľuby zložil 14. augusta 1993. Po štúdiách filozofie pôsobil ako saleziánsky asistent v Bratislave-Trnávke, kde sa venoval rozvíjaniu futbalového klubu SDM Domino a zároveň študoval na Univerzite Komenského dejiny. Teológiu študoval v Bratislave a za kňaza bol vysvätený 12. júna 2004. Pôsobil v Bratislave-Trnávke, v rokoch 2009-2013 bol direktorom saleziánskej komunity v Bratislave-Miletičovej, odkiaľ odišiel do Ríma na štúdiá saleziánskej spirituality, na Pápežskej saleziánskej univerzite. Po návrate pôsobil v Žiline v komunite mladých saleziánov – študentov filozofie a jeden rok strávil aj v komunite v Poprade.

Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

2019 06 24 zomrel kabina2

Informácie o pohrebe budú zverejnené neskôr.

 

rhsdb, foto archív

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.