Zomrela M. Marinella Castagno, bývalá generálna predstavená

(Bratislava, 6. februára 2013) – Drahá sestry, drahí členovia saleziánskej rodiny, drahí priatelia

so srdcom plným dojatia Vám komunikujem, že dnes o 18,10 hod. si Pán povolal našu drahú Matku Marinellu Castagno, aby ju uviedol do radosti bez konca v nebi.  

Ponúknime Otcovi jej život celkom darovaný Jemu, Inštitútu, dievčatám a chlapcom ako dar lásky a autentického materstva v duchu Dona Bosca a Matky Mazzarellovej.

Modlime sa za ňu s veľkou vďačnosťou za všetko dobro, ktoré zasiala  v provinciách a v každej z nás.Buďme veľkodušné v modlitbe za ňu ako nás k tomu povzbudzuje vďačná láska k našej drahej a nezabudnuteľnej Matke a sestre. S láskou Vás pozdravujem a zostávam spojená s Vami v hlbokom spoločenstve

Sr. Yvonne Reungoat                         

generálna predstavená Inštitútu FMA

Zdroj: www.salezianky.sk

Foto:

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.