Zosnulých hlavných predstavených preniesli z Ríma do Turína

(Turín, Taliansko, 15. decembra 2017) – Šiesty, siedmy a ôsmy nástupca dona Bosca – don Luigi Ricceri, don Egidio Vigano a don Juan Edmundo Vecchi – boli doteraz pochovaní na saleziánskom cintoríne pri Katakombách sv. Kalixta v Ríme. Koncom novembra preniesli ich telesné ostatky do Turína, aby ich uložili v bočnom krídle kaplnky relikvií, v podzemí Baziliky Panny Márie Pomocnice na Valdoccu.

Túto myšlienku schválil už don Pascual Chávez Villanueva, ešte ako deviaty nástupca dona Bosca a dnes emeritný hlavný predstavený saleziánov s úmyslom, aby telesné ostatky aj týchto nástupcov dona Bosca odpočívali blízko relikvií svätého zakladateľa a predošlých hlavných predstavených, ktorí zomreli a boli pochovaní v Turíne (v poradí prvý bl. Michla Rua, potom don Paolo Albera, bl. Filip Rinaldi, don Pietro Ricaldone, don Renato Ziggiotti).

Valdocco ročne navštevujú aj stovky veriacich zo Slovenska. Pre všetkých priateľov dona Bosca bude toto miesto odteraz ešte vzácnejšie pre možnosť vnímať veľkosť saleziánskeho diela aj skrze osobnosti jednotlivých hlavných predstavených.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.