Čoskoro slávime Pomocnicu kresťanov

Pripravte sa s nami na slávenie jedného z najväčších sviatkov v saleziánskej rodine  –Panny Márie Pomocnice kresťanov. Spájame sa v modlitbe deviatnika.

Modlitba deviatnika

Aktuality

Každý deň sa v saleziánskej rodine deje niečo nové. Prečítajte si o našich aktivitách.

Zobraziť všetko

Pridajte miesto na saleziánsku mapu

Nová interaktívna mapa pomáha odkryť zaujímavé miesta a ich úlohu v živote saleziánskej rodiny. Okrem toho však môže slúžiť aj na inšpiráciu pre výlety rodín, stretiek, cyklistických výletov a mnoho ďalšieho. Poďme ju spolu zaplniť, nech je vidieť, koľko toho na Slovensku máme!

Saleziáni v číslach

100

rokov na Slovensku

180

saleziánov v provincii

23

komunít

10 000+

mladých v strediskách

Získajte v Roku vďačnosti úplné odpustky

Apoštolská penitenciária vo Vatikáne udelila veriacim možnosť získať plnomocné odpustky. Stačí, ak za obvyklých podmienok do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo Vajnoroch alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku. 

Naše projekty a aktivity

Projekty a aktivity smerujú k podpore nášho poslania, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka.

Zobraziť všetko

Podcast UVERITEĽNÍ

Podcast Uveriteľní sprevádza (nielen) saleziánskych mladých pri hľadaní odpovedí na otázky, ktoré medzi nimi v súčasnosti rezonujú.

Storočnica

Oslavujeme sté výročie príchodu saleziánov na Slovensko. Prežívame Rok vďačnosti za všetko, čo Boh prostredníctvom diela dona Bosca urobil
v našej malej krajine.