Spustili sme nový podcast pre mladých!

Podcast UVERITEĽNÍ chce s mladými hľadať odpovede na otázky, ktoré medzi nimi v súčasnosti rezonujú. 

Viac informácií

Aktuality

Každý deň sa v saleziánskej rodine deje niečo nové. Prečítajte si o našich aktivitách.

Zobraziť všetko

Získajte v Roku vďačnosti úplné odpustky

Apoštolská penitenciária vo Vatikáne udelila veriacim možnosť získať plnomocné odpustky. Stačí, ak za obvyklých podmienok do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo Vajnoroch alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku. 

Saleziáni v číslach

100

rokov na Slovensku

180

saleziánov v provincii

23

komunít

10 000+

mladých v strediskách

Naše projekty a aktivity

Projekty a aktivity smerujú k podpore nášho poslania, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka.

Zobraziť všetko

Ochrana detí a zraniteľných osôb

Snažíme sa o preventívny prístup a integrálnu výchovu mladých v bezpečnom prostredí naprieč všetkými zložkami saleziánskej rodiny.

Storočnica

Oslavujeme sté výročie príchodu saleziánov na Slovensko. Prežívame Rok vďačnosti za všetko, čo Boh prostredníctvom diela dona Bosca urobil
v našej malej krajine.