Podporte nás

Podporiť saleziánov znamená podporiť správny rozvoj vašich detí. Ponúkame vám niekoľko spôsobov, ako na to. Každý váš dar investujeme do mladých. ĎAKUJEME.  

Aktuálne kampane

Ako ešte nás môžete podporiť

Venujte nám 2 % z dane

Vlani sme z Vášho príspevku z 2 % dane financovali dobrovoľnícke činnosti – školenia, prípravy táborov, aktivít pre mladých a pod. Zároveň ste prispeli ku organizovaniu celoslovenských akcií ako boli Festival Lumen či miništrantské tábory.

Postup na poukázanie 2 % pre zamestnancov:

  • Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. V žiadosti zaškrtnite políčko v oddiele VII. –  žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Po tom, čo vám zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní dane (výšku 2 % vypočítate z vystaveného Potvrdenia).
  • Do 30. apríla doručte obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 %) na daňový úrad podľa vášho bydliska.
  • POZOR! Ak ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce a požiadate príslušnú organizáciu o vystavenie potvrdenia, môžete darovať až 3 % z vašej dane. Toto potvrdenie priložte k tlačivám z bodu 3.

Zriaďte si trvalý príkaz a podporujte nás dlhodobo

Ak si zriadite trvalý príkaz v náš prospech, významne nám pomôžete lepšie si naplánovať naše aktivity a zároveň týmito darmi pokryť napríklad aj nečakané výdavky. Vašich 5 či 10 eur mesačne tak v dlhodobom horizonte dokáže urobiť veľký rozdiel.


Číslo účtu: SK36 0200 0000 0000 2933 0062
Variabilný symbol: Rok zriadenia trvalého príkazu, napr. 2024

Venujte nám vaše modlitby

Saleziánske dielo stojí na modlitbách mnohých dobrodincov. Ďakujeme, že nám preukazujete podporu modlitbovým zázemím. Aj vďaka vašim prosbám sa nám neustále darí rozvíjať dielo dona Bosca v našej krajine. Sme vám za to nesmierne vďační.

Bez vašej podpory by som toho zvládol iba málo alebo nič. Vďaka vašej pomoci sme v spolupráci s Božou milosťou zotreli veľa sĺz a zachránili mnoho duší.

Don Bosco