Podporte prípravu budúcich saleziánov

Pomôžte nám venovať sa naplno výchove mladých. Pretože výchova je vecou srdca, ale aj odbornosti a kvality. Sme pripravení sprevádzať ich v duchu hodnôt, ktoré do každého človeka vštepil Pán Boh.

Prečo podporovať prípravu budúcich saleziánov?

Kým sa začneme naplno venovať službe mladým, absolvujeme až 10, niekedy aj 11 rokov formácie. Študujeme teológiu, filozofiu, pedagogiku či psychológiu. Aby naše osobné nasadenie a zápal pre mladých, dopĺňali aj kvalitná príprava a odborné vzdelanie.

Ak sa rozhodnete podporiť nás na tejto ceste, pomôžete natrvalo ovplyvniť životy nielen vašich detí, ale aj stoviek ďalších mladých ľudí.

Ako nám môžete pomôcť

Najviac nám pomôžete, ak si zriadite trvalý príkaz na podporu počas celého roka. Pravidelné darovanie niektorej zo súm nižšie nám umožní zabezpečiť tieto potreby mladých bratov.

10 €

duchovné cvičenia pre jedného brata

15 €

učebnice pre jedného študenta

40 €

mesačné ubytovanie pre jedného novica

50 €

semester teológie pre jedného študenta

Ako vyzerá formácia každého saleziána

  • Rozlišovanie povolania (4 roky)
    Cesta saleziána začína prednoviciátom v Košiciach, kde chlapci postupne objavujú svoje povolanie. V Poprade sa rok pripravujú v noviciáte. V ponoviciáte v Žiline zase študujú filozofiu, pedagogiku a psychológiu. Zároveň sa učia sa, ako súvisí sebadarovanie so sebarealizáciou, a ako je možné byť verným a usilovať sa o originálnu svätosť.
  • Pedagogická prax (2 až 3 roky)
    Ďalšou etapou je tzv. pedagogická prax, ktorú bratia vykonávajú v salezianskych domoch na Slovensku. Získavajú tak reálnu skúsenosť z fungovania v stredisku s mladými.
  • Štúdium teológie (4 roky)
    Treťou etapu je štúdium teológie pre budúcich kňazov. Trvá štyri roky a prebieha v Turíne, v kolíske saleziánov, alebo vo Svätej zemi. Tí, ktorých Pán povoláva k laickému zasväteniu, sa stávajú rehoľnými bratmi – koadjútormi.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.