Kontakt

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia 
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 554 22 800
Email: sekretariat@saleziani.sk
Admin: web@saleziani.sk

Fakturačné údaje
Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
Miletičova 7, 821 08 Bratislava

IČO: 00586421
DIČ: 2020404133
IBAN: SK36 0200 0000 0000 2933 0062

Kontakt pre médiá
Radovan Rumanovič
rumanovic@saleziani.sk
media@saleziani.sk

Predchádzanie a riešenie zneužívania

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.