Časová os histórie saleziánov na Slovensku

Saleziánsky ústav, Šaštín.

Január 1924: Slovenský biskupský zbor vydáva tzv. Ohlas, v ktorom volá saleziánov domov: „Slovenských saleziánov máme, ale Ústavu na Slovensku ešte niet!“

September 1924: Do Šaštína prichádzajú prví dvaja slovenskí saleziáni – don Viliam Vagač a novokňaz don Jozef Bokor.

August 1925: Svoju činnosť začína noviciát v Svätom Beňadiku s prvými pätnástimi novicmi.

1928: Je zriadená Juhoslovansko-Československá inšpektória (dnešná provincia). Patria tu domy v Šaštíne, Vrábľoch a Svätom Beňadiku.

Šaštín, chovanci na Dobrej Vode.

Jún 1931: So saleziánmi prichádza aj kultúrne prebudenie. V Svätom Beňadiku sa koná stretnutie viac ako 3 000 žiakov základných škôl z okolia s učiteľmi.

1935: Je zriadená samostatná Československá inšpektória pod ochranou dona Bosca.

1939: Vzniká Slovenská inšpektória Panny Márie Pomocnice kresťanov.

1949: Začína sa prenasledovanie Cirkvi. Poštátňujú sa saleziánske ústavy v Trnave, Michalovciach, Komárne a Žiline.

Beňadik, evakuácia ústavu (1945).

December 1949: Ernest Macák organizuje prvý útek dvoch saleziánskych bohoslovcov do zahraničia.

13. – 14. apríl 1950: Takmer všetci saleziáni sú počas Akcie kláštory sústredení v Šaštíne a o niekoľko dní v Podolínci.

18. október 1950: Ernest Macák uteká z Podolínca, aby sprevádzal mladých saleziánov v ich duchovnom povolaní.

8. – 9. apríla 1951: Titus Zeman je spolu s ďalšími prichytený pri prechode cez hranice.

Titus Zeman (druhý sprava).

7. september 1952: Zatknutím Ernesta Macáka je odhalená jeho činnosť medzi mladými saleziánmi.

12. decembra 1954: Ivan Gróf skladá prvú rehoľnú profesiu do rúk Jána Beňa a stáva sa prvým tajným saleziánom.

1955: Je odhalená tajná činnosť Jána Beňa a ďalších saleziánov. Don Jozef Izakovič a Miroslav Kysela naďalej pokračujú vo formácii.

Stretnutie slovenských saleziánov (1963).

1965 – 1966: Anton Macák v duchu Druhého vatikánskeho koncilu ručne prepisuje provizórny Rímsky misál v slovenskom znení.

Apríl 1968: Zomiera prvý slovenský inšpektor (provinciál) saleziánov don Jozef Bokor.

1968: Predstavení z Talianska menujú prvého tajného inšpektora Andreja Dermeka a prvú tajnú provinciálnu radu.

Slovenskí saleziáni v Ríme začínajú vysielať populárnu mládežnícku reláciu Mladá vlna, čím povzbudzujú vo viere mnohých mladých v Československu.

Turistika Malá Fatra, Ivan Gróf (1966).

1982: Formácia saleziánov sa rozdeľuje na dva územné celky. Východ je zverený donovi Jozefovi Šebovi a západ donovi Ivanovi Grófovi.

1987: Jozef Komloš, pravdepodobne ako posledný, uteká do Talianska kvôli teologickým štúdiám.

1990: Saleziáni začínajú pôsobiť verejne.

1991: V Košiciach sa rodí združenie DOM, neskôr Domka– Združenie saleziánskej mládeže, ktoré sa venuje sprevádzaniu, rozvoju a vzdelávaniu mladých.
Otvára sa SOU (neskôr SOŠ) svätého Jozefa Robotníka v Žiline ako snaha priblížiť sa robotníckej mládeži.

Hronský Beňadik, duchovné cvičenia (1991).

1992: Vznikajú viaceré nové komunity na východnom Slovensku.

1994: Saleziáni zakladajú Vydavateľstvo Don Bosco.

1996: Don Milan Ballo spolu s Jožkom Kabinom zakladajú saleziánsky futbalový klub SDM Domino v Bratislave na Trnávke.

2005: Vzniká občianske združenie SAVIO, ktoré saleziánskym štýlom vytvára a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách.

2008: Saleziáni otvárajú misiu na najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku, na Luníku IX v Košiciach.

Saleziáni spolu s Lux Communication a KBS zakladajú Televíziu LUX.

Don Štefan Turanský sa stáva regionálnym radcom celosvetovej Hlavnej rady saleziánov.

2018: Don Vladimír Fekete je ako prvý slovenský salezián vysvätený za misijného biskupa pre Azerbajdžan so sídlom v Baku.

2024: Saleziáni oslavujú 100. výročie svojho pôsobenia na Slovensku.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.