Kto bol don Bosco?

Don je talianske označenie pre kňaza a oslovenie „don Bosco“ sa medzi ľuďmi rozšírilo s takou obľubou, že Jánovi Melicharovi Boscovi ostalo dodnes.

Ján Bosco sa narodil v roku 1815 v chudobnej roľníckej rodine na severe Talianska. Keď mal 25 rokov, stal sa kňazom. Svoju činnosť začal v polovici 19. storočia v talianskom Turíne. Venoval sa výchove chudobných a opustených chlapcov, ktorí nemali kde bývať a mali nízke vzdelanie. Celý svoj život venoval tomu, aby pomohol týmto „uličníkom“ stať sa čestnými občanmi a dobrými kresťanmi.

DA MIHI ANIMAS, CETERA TOLLE 
Daj mi duše, ostatné si vezmi

don Bosco

Založil pre nich miesto nazývané oratórium, kde sa mohli zhromažďovať a nazývať ho svojím domovom. Poskytol im tak rodinné prostredie, dielne a triedy na výučbu remesla, ale predovšetkým zaviedol preventívny štýl výchovy. Veril, že výchova je „záležitosťou srdca“, a deti musia byť nielen milované, ale aj vedieť, že sú milované.

Don Bosco založil rehoľnú kongregáciu, ktorú pomenoval podľa svojho patróna – Spoločnosť sv. Františka Saleského. Už počas svojho života pracoval na vytvorení širokej siete ľudí, ktorí budú v práci pre mladých pokračovať. Pred jeho smrťou v roku 1888 mala kongregácia 64 domov a viac ako tisíc členov po celom svete. O 46 rokov neskôr Cirkev dona Bosca vyhlásila za svätého. Je patrónom učňov, vydavateľov a nesie titul Otec a učiteľ mládeže.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.