Naše projekty a aktivity

Projekty a aktivity smerujú k podpore nášho poslania. Našimi hlavnými oblasťami pôsobenia sú mladí, misie a spoločenská komunikácia. 

Misie

Saleziáni sa vydávajú do rôznych častí sveta, kde pomáhajú najmä mladým ľudom na ceste
k dobrému životu.

Ochrana detí
a zraniteľných osôb

Snažíme sa o preventívny prístup a integrálnu výchovu mladých v bezpečnom prostredí naprieč všetkými zložkami saleziánskej rodiny.

Podcast UVERITEĽNÍ

Podcast Uveriteľní sprevádza (nielen) saleziánskych mladých pri hľadaní odpovedí na otázky, ktoré medzi nimi v súčasnosti rezonujú.

Víkend vďačnosti

Za 100 rokov saleziáni prispeli k veľkému množstvu silných a pozitívnych príbehov ľudí na Slovensku. Obzrite sa za tým svojím 6. až 8. septembra!

Misijné dobrovoľníctvo

Pozývame mladých ponúknuť svoje talenty a schopnosti na miestach, kde je to najviac potrebné.

Don Bosco dnes

Časopis Don Bosco dnes prináša aktuálne informácie o živote a aktivitách saleziánskej rodiny.

Cesta rozlišovania povolania

Ponuka pre mladých mužov, ktorí sú ochotní obetovať rok života, aby objavili, na ktorú životnú cestu ich volá Boh.

Relácia Viera do vrecka

66 videí s desiatkami hostí o rôznych témach z pohľadu viery a o tom, ako ich prežívame. Relácia sa natáčala v rokoch 2017 až 2023.

Vybrané projekty, na ktorých spolupracujeme

Zapájame sa do mnohých projektov pre mladých, ktoré realizujeme buď ako súčasť saleziánskeho pastoračného tímu, alebo spoločne s našimi spolupracujúcimi organizáciami.

Festival Lumen

Festival plný gospelovej hudby, nezabudnuteľnej atmosféry a príjemných stretnutí, organizovaný pravidelne začiatkom júna v Trnave.

Bibliq

Bibliq je prvé biblická online liga na Slovensku. Mladých motivuje denne čítať Sväté písmo, budovať si k nebmu vzťah a súťažiť v tíme. 

Teológia pre mladých

Dvojročný kurz približuje krásu Boha, ako ju po­odhaľuje teológia od čias Cirkevných otcov až po súčasné uvažovanie.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.