Pozývame celú saleziánsku rodinu na Víkend vďačnosti.

Čo ponúkame

Všade, kde pôsobíme, sa snažíme vytvoriť podnetné, radostné a zážitkami naplnené prostredie, ktoré rozvíja osobnosť a ukazuje krásu života s Bohom. 

Pre každého niečo

Hoci sa primárne venujeme mladým, v našich strediskách nájdu miesto najrôznejšie vekové kategórie. Sme otvorení všetkým a snažíme sa o širokú ponuku aktivít tak, aby naše diela boli miestami radosti, inšpirácie, zmysluplne tráveného času a školou vzťahov. Na väčšine našich aktivít spolupracujeme s Domkou – Združením saleziánskej mládeže.

Priateľstvo a spoločenstvo

Stretká, chatovačky, spoločenstvá rodín, modlitbové stretnutia

Šport

Celoslovenské turnaje, športové kluby, miestne ligy

Vzdelávanie a rozvoj

Školy, krúžky, kurzy animátorstva, osobného rozvoja, kurz teológie

Viera a duchovný život

Duchovné cvičenia a obnovy, rozlišovanie povolania, príprava na sviatosti, púte

Dobrovoľníctvo

Zmysluplné trávenie času, príprava táborov, stretiek, krúžkov, organizovanie podujatí

Kultúra

Divadlá, tanečné divadlá, zbory a kapely, výtvarný plenér, hudobný festival

Osobné sprevádzanie

Duchovné rozhovory, koučing,
sprostredkovanie odbornej pomoci

Misijná skúsenosť

Krátkodobé i dlhodobé misijné dobrovoľníctvo

Zážitky

Tábory, výlety, hrebeňovky, turistické výstupy, splavy

Mediálne projekty

Podcast Uveriteľní, aplikácia Zamyslenia, časopis Don Bosco dnes

Podpora manželov a rodín

Kurzy prípravy na manželstvo, kurzy metód plánovaného rodičovstva, manželské večery

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.