Náš spôsob práce

Práci s mládežou sme obetovali životy. Jadrom nášho poslania je prítomnosť medzi nimi. Budujeme vzťahy, organizujeme najrôznejšie podujatia, sprevádzame ich a rovnako im zverujeme zodpovednosti, vkladáme do nich našu dôveru a rozvíjame pozitívne stránky ich osobností.

V každom našom diele sú prítomné štyri prvky. 

Dom

Náš výchovný štýl je postavený na rodinnosti a dobrých vzťahoch. Tvoríme partiu tak, aby sa každý cítil prijatý a mohol realizovať svoje dary. 

Ihrisko

Podporujeme radostnú
a kamarátsku atmosféru.
V našich aktivitách je prítomný pohyb, zážitok, ale aj nadšenie pre krásu a umenie.

Škola

Vytvárame podnetné prostredie, v ktorom sa mladí môžu rozvíjať a učiť sa novým zručnostiam, aby sa dobre pripravili na život. 

Kostol

Túžime privádzať mladých k priateľstvu s Bohom v každodenných momentoch. Pretože správne žitá viera dáva správny pohľad na život.

Kde nás nájdete?

Na Slovensku pôsobíme v 22 strediskách, 2 školách a 2 škôlkach. Nájdete nás v každom okrese. Spolu so spolupracujúcimi  organizáciami je saleziánsky duch prítomný na 50 miestach po celom Slovensku.

Sme tiež v rôznych kútoch sveta, slovenská provincia má svoje misijné pôsobenie v Rusku v Aldane a Jakutsku a tiež v Baku v Azerbajdžane.