Kalendár svätých

Január

8.1. Blahoslavený Titus Zeman, kňaz
Spomienka

15.1. Blahoslavený Alojz Variara, kňaz
Spomienka

22.1. Blahoslavená Laura Vicuňová, dievča
Ľubovoľná spomienka (Pre FMA: Spomienka)

24.1. Svätý František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi, titulárny patrón saleziánskej rodiny
Sviatok (Slávnosť)

30.1. Blahoslavený Bronislav Markiewicz, kňaz
Ľubovoľná spomienka

31.1. Svätý Ján Bosco, kňaz, otec a učiteľ mládeže, zakladateľ Spoločnosti svätého Františka Saleského, Inštitútu dcér Márie Pomocnice a saleziánskych spolupracovníkov
Slávnosť

Február

1.2. Spomienka na všetkých nebohých členov Spoločnosti svätého Františka Saleského

7.2. Blahoslavený Pius IX.
Ľubovoľná spomienka

9.2. Blahoslavená Euzébia Palominová Yenes, panna
Ľubovoľná spomienka (Pre FMA: Spomienka)

25.2. Svätí Alojz Versiglia, biskup, a Kalixt Caravario, kňaz, prví saleziánski mučeníci
Sviatok

Máj

6.5. Svätý Dominik Savio, mladík
Sviatok (Slávnosť)

13.5. Svätá Mária Dominika Mazzarellová, panna, spoluzakladateľka Inštitútu dcér Márie Pomocnice
Sviatok (Pre FMA: Slávnosť)

16.5. Svätý Alojz Orione, kňaz
Ľubovoľná spomienka

18.5. Svätý Leonard Murialdo, kňaz
Ľubovoľná spomienka

24.5. Panna Mária, Pomocnica kresťanov, hlavná patrónka Inštitútu dcér Márie Pomocnice a celej saleziánskej rodiny
Slávnosť

29.5. Blahoslavený Jozef Kowalski, mučeník
Spomienka

Jún

12.6. Blahoslavený František Kesy a spoločníci, mučeníci
Spomienka

23.6. Svätý Jozef Cafasso, kňaz
Spomienka

Júl

7.7. Blahoslavená Mária Romerová Meneses, panna
Ľubovoľná spomienka (Pre FMA: Spomienka)

August

2.8. Blahoslavený Augustín Czartoryski, kňaz
Ľubovoľná spomienka

26.8. Blahoslavený Zefirín Namuncurá, mladík
Ľubovoľná spomienka

September

22.9. Blahoslavení Jozef Calasanz a Enrico Saiz Aparicio, kňazi, a 93 spoločníkov, mučeníci Spomienka

Október

5.10. Blahoslavený Albert Marvelli
Ľubovoľná spomienka

13.10. Blahoslavená Alexandra Mária da Costová
Ľubovoľná spomienka

24.10. Svätý Alojz Guanella, kňaz
Ľubovoľná spomienka

25.10. Výročie posviacky vlastného chrámu (keď sa nepozná dátum posviacky)
Slávnosť

29.10. Blahoslavený Michal Rua, kňaz
Spomienka

November

13.11. Svätý Artemid Zatti
Spomienka

15.11. Blahoslavená Magdaléna Moranová, panna
Ľubovoľná spomienka (pre FMA: Spomienka)

December

5.12. Blahoslavený Filip Rinaldi, kňaz, zakladateľ Sekulárneho inštitútu dobrovoľníčok dona Bosca
Spomienka (Pre VDB: Sviatok)

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.