Svätý Alojz Guanella

Alojz Guanella sa narodil vo Fracisciu di Campodolcino v údolí San Giacomo (Sondrio) na severe Talianska dňa 19. decembra 1842. Osobitná geografická poloha krajiny, v ktorej Alojz vyrastal, vyformovala jeho pevný charakter: stálosť, miernosť a ducha obety.

Od iných sa odlišoval veľkou vierou obohatenou a živenou ľudovou zbožnosťou, ktorú „vdychoval“ vďaka svojej blízkosti k jednoduchým a chudobným ľuďom. Študoval v Kolégiu Gallio v mestečku Como a v rôznych diecéznych seminároch.

V roku 1866 bol vysvätený za kňaza a krátko nato ho vymenovali za farára v Savone. S veľkou horlivosťou sa obetoval pre mladých, zaujímal sa o ich školskú dochádzku a snažil sa obnoviť pôsobenie Katolíckej akcie.

Súčasne sa skontaktoval s donom Boscom. Saleziánska charizma ho tak uchvátila, že sa pokúsil otvoriť kolégium pre mladých. No jeho plány nevyšli. Napriek tomu chcel zostať s donom Boscom a v roku 1875 sa stal saleziánom. Mal na starosti Oratórium sv. Alojza v Turíne a onedlho bol vymenovaný za direktora Kolégia Dupraz v Trinite (Cuneo).

V Saleziánskej kongregácii zostal tri roky, Pán totiž zariadil veci inak – biskup ho povolal späť do diecézy. Alojz sa nebál brániť svojich mladých a svojich chudobných ani pred silou mocných a politikov, hoci nie vždy úspešne, keďže bol nútený zatvoriť školu pre deti a chudobných v Traone.

Potom ho biskup poveril vedením útulku pre starých chudobných ľudí. Tam našiel skupinu uršulínok a vytvoril z nich novú kongregáciu – Spoločnosť dcér Panny Márie Božej prozreteľnosti. Venovali sa výchove mládeže, najmä najchudobnejšej a na okraji spoločnosti, starali sa o mentálne chorých, no nielen o nich, a sprevádzali a pomáhali opusteným starým ľuďom.

V mestečku Como zriadil Dom Božej prozreteľnosti a ústredným miestom sa stala svätyňa zasvätená Božskému Srdcu.

Don Guanella, podporovaný biskupom, založil aj mužskú rehoľnú vetvu – Spoločnosť služobníkov Božej lásky, ktorá mala to isté poslanie ako ženská. Jeho kongregácie sa dodnes úspešne rozvíjajú v Taliansku, Švajčiarsku a v Spojených štátoch.

Na pomoc zomierajúcim založil Nábožný spolok svätého Jozefa. Vybudoval viaceré kostoly a diela pre emigrantov a ľudí na okraji spoločnosti. To, čo nadobudol počas skúsenosti s donom Boscom, nebola iba prednostná láska k mladých (o tú sa snažil počas celého svojho života), ale osobitá poslušnosť sprevádzaná mnohými obetami v konfrontácii s predstavenými.

Bol poslušný biskupovi ako don Bosco, a to aj napriek tomu, že veľa trpel a bol nepochopený. Zomrel v mestečku Como 24. októbra 1915.

Za blahoslaveného bol vyhlásený 25. októbra 1964. Za svätého ho vyhlásil pápež Benedikt XVI. 23. októbra 2011.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.