1. deň deviatnika: DIAMANT VIERY

Otvorenie sa Božiemu tajomstvu

22. január – do sviatku dona Bosca ostáva 9 dní

Sen dona Bosca nás varuje: Namiesto diamantu Viera sa vynorilo: Spánok a lenivosť.

Hodnota diamantu

Viera je veľkodušný dar Boha Otca, ktorý dosiahnu všetci, čo ho pokorne prijímajú. Mať vieru znamená priľnúť k Bohu, dôverovať mu a povedať s istotou, že nielenže verím v Boha, ale aj že verím Bohu. Bez Boha nemôžeme nič urobiť. Základom duchovného života je osobný, živý vzťah s Bohom, ktorý sa nám zjavil v osobe Ježiša Krista. Viera znamená aj rozpoznať „nadprirodzený“ svet, ktorý nás presahuje, a zároveň obdivovať stvorenie, ktoré je okolo nás. Don Bosco pripomína: „Dvaja učeníci Jána Krstiteľa nasledovali Ježiša, aby videli, kde býva. Ježiš im povedal: ‚Poďte a uvidíte.’ Šli teda a videli, kde býva, i ostali s ním celý deň. V tichosti na Neho pozerajme a počúvajme ho.“ O vieru sa ale treba starať, lebo hrozí nebezpečenstvo, že sa vydáme zlými cestami, ako sú poverčivosť, zjednodušovanie života, fanatické nasledovanie ideológií, módy alebo osôb. Človek, ktorý má vieru, je silný a stabilný v živote. Má pevný základ, na ktorom môže stavať svoj život tak ako dieťa, ktoré mama drží v náručí a ono má istotu jej ochrany.

A čo hovorí Božie slovo?

Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. (Jn 14, 1 – 4)

Ako si uchrániť diamant

Dnes je veľa mladých kresťanov, ktorí zaspali, pápež František ich nazýva „gaučoví kresťania“. Mnohí sú voči Pánu Bohu ľahostajní a leniví urobiť niečo pre vzťah s ním. Je to lenivosť! Vytratil sa pohľad na život očami viery: byť presvedčený, že Boh je prítomný a koná v našich dejinách a je ich Pánom. Ako si možno uchrániť a prehĺbiť vieru?

– Modli sa: „Pane, daj nám väčšiu vieru!“- Nauč sa povedať ĎAKUJEM za to, kým si, čo máš, čo prežívaš, čo vidíš a čo robíš. Opusti logiku „všetko si môžem dovoliť a na všetko mám nárok“.- Posilňuj svoju vieru účasťou na sv. omši aj mimo nedele, aby ľudia, s ktorými sa stretávaš, videli v tebe obraz Božej lásky.- Okrem Božieho slova, ktoré živí vieru, si prečítaj nejakú dobrú knihu s duchovným obsahom alebo katechizmus pre mladých Tweetuj s Bohom.

Povzbudenie od dona Bosca: „Viera je tá, ktorá dokáže všetko.“

Modlitba k donovi Boscovi  

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.