1. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici – PRÍKLAD SVÄTOSTI

Prosím, povoľte marketingové cookies, aby sme vám mohli zobraziť toto video.
Súhlasím s používaním marketingových cookies

Mária príklad svätosti

Mária je Matka a Učiteľka, ktorá nás podporuje, aby sme mohli „letieť“ na ceste svätosti. Povolanie k svätosti je jednoduché a prístupné všetkým. Skutočná zbožnosť je takpovediac turbo, ktoré je rozdielové na ceste k svätosti. Pod skutočnou zbožnosťou rozumieme reálne, no aj citové prejavy lásky k Márii, ktoré nás podnecujú k neustálemu rastu v láske k Bohu a blížnemu.
Mária je najkrajším, najsvätejším príkladom.

Komentár hlavného predstaveného

Drahí členovia saleziánskej rodiny aj vy, mladí,

v tomto deviatniku k Márii Pomocnici kresťanov by som vám chcel odovzdať tajomstvo svätosti, či skôr Máriino tajomstvo.

Toto tajomstvo nie je niečo nedostupné alebo vyhradené len pre pár vyvolených. Je to niečo, čo môžeme zažívať každý deň, v tých najobyčajnejších chvíľach života. Je to dar, milosť, o ktorú môžeme prosiť priamo Ducha Svätého a samotnú Máriu.

Áno, Boh túži, aby sme sa stali svätými, aby sme dosiahli plnosť života už tu na zemi a aby sme boli oslávení po jeho boku vo večnosti. Svätosť nie je výsadou niekoľkých, ale všeobecné povolanie, povolanie každého z nás. To znamená, že každá naša myšlienka, každé slovo, naše skutky, ale aj utrpenie, všetky naše túžby musia smerovať k Bohu.

Nemáme dôvod sa báť. Ak dovolíme Bohu, aby v nás prebýval, jeho láska premení váš život na majstrovské dielo svätosti. Cesta k svätosti je vyznačená Ježišovým evanjeliom, ktoré si vyžaduje pokoru srdca, neustálu modlitbu, sebazaprenie, dôveru v Božiu prozreteľnosť a poslušnosť Božej vôli.

Nejde tu o silu vôle alebo zdokonaľovanie sa, ale skôr o prijatie Božej milosti a pomoci s pokorou a dôverou. A na to je nevyhnutné nájsť Pannu Máriu! Práve Mária nás vedie, sprevádza na tejto ceste svätosti.

Takže, milí priatelia, nebojte sa snahy o svätosť. Otvorte svoje srdcia Božej milosti, nechajte sa formovať jeho láskavou dobrotou a zverte sa materskému príhovoru Panny Márie Pomocnice kresťanov. Nech je pre nás tento deviatnik časom hlbokého zamyslenia a úprimného obrátenia, aby sme s istotou kráčali po ceste k svätosti.

Svedectvo

Sr. Teresita Ferretti, Argentína – nájdete vo videu (05:28)

Modlitba zverenia sa Panne Márii

Panna Mária, múdra žena a prvá Ježišova učeníčka,
Ty si v tichu svojho srdca a zatienená Duchom Svätým
našla milosť u Boha a vo svojom lone si splodila Spasiteľa.
Daj nám pochopiť, že cesta svätosť je povolaním pre každého
a že každý z nás je pozvaný odpovedať.
Otvor naše srdcia Božej milosti, aby naše myšlienky,
motivácie a skutky smerovali k Bohu.

Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.