1. deň deviatnika: Na začiatku jeho cesty bola Mária

V roku 1925 túžil desaťročný Titus, aby mohol ísť na každoročnú májovú púť do Šaštína. Bol však chorľavý a v tom roku naozaj vážne ochorel. Preto iba poslal svoje modlitby po pútnikoch. Po ich návrate malý Titus vyzdravel. Keď videl, že sa jeho zdravie upevňuje, povedal mame: «Panna Mária vypočula moje prosby, ktoré jej zaniesli pútničky. Chcem sa stať saleziánom, kňazom.»

Obracajme sa s dôverou k Márii v našich ťažkostiach, buďme však aj veľkodušní v našej vďačnosti, najmä v pozornom počúvaní Božieho hlasu.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.