1. deň deviatnika: Zdravas, Mária

Ak sa modlíš osamote, tak po týchto prvých dvoch slovách, po tomto pozdrave je dobré spraviť pauzu, zastaviť sa. Garde je obrátené. Tentoraz anjel neprináša pozdrav zhora dole, ale od nás k nej, zdola hore. Preto sa na chvíľku zastavme, aby anjel Pána mohol vznešenú Pani upovedomiť, že niekto sa na ňu obracia. A ona môže zdvorilo obrátiť pozornosť k nášmu pozdravu.

Keď sa modlíme túto modlitbu, ktorú roky poznáme, stane sa, že slová plynú veľmi rýchlo. Ale pretože sme pri tom dvaja, Ona a ja, obaja potrebujeme dobre porozumieť tomu, čo sa hovorí. Inak by sme hovorili naprázdno. Pritom ide o taký veľmi hutný obsah. Aj toto je teda dôvod spomaliť tempo modlitby. Vyslovovať slová pokojne. A aj urobiť krátku pauzu. Zdravas, Mária.

Zdravas, Mária… 3 x

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.