10 viet pápeža Františka o pôste

(Rím, 5. marca 2021) – Saleziánska informačná agentúra ANS ponúkla týchto 10 viet od pápeža Františka, ktorý sa v nich zamýšľa nad významom pôstneho obdobia:

1. Pôstne obdobie je časom viery, čiže časom prijatia Boha do nášho života, čo mu umožňuje prebývať v nás (porov. Jn 14,23).

2. Pôst prežívaný ako skúsenosť odriekania, privádza ľudí, ktorí sa postia, v jednoduchosti srdca k tomu, aby znovu objavili Boží dar a pochopili, že sme stvorení na jeho obraz a podobu a že v ňom nachádzame svoje naplnenie.

3. Prežívať pôstne obdobie s nádejou značí vnímať, že v Ježišovi Kristovi sme svedkami nového času, v ktorom Boh „všetko robí nové“ (porov. Zjv 21,5).

4. V živote budeme mať vždy niečo na robote, a budeme mať výhovorky poruke, ale, bratia a sestry, dnes je čas vrátiť sa k Bohu.

5. Pôstne obdobie je cestou, ktorá zahŕňa celý náš život, nás celých. Je to čas na overenie ciest, po ktorých kráčame, aby sme znovu našli cestu, ktorá nás privedie domov, aby sme znovu objavili základné puto s Bohom, od ktorého všetko závisí.

6. Cestu návratu k Bohu brzdia naše chorobné naviazanosti, zdržujú ju zvodné putá zlozvykov, falošné istoty peňazí a toho, čo je zdanlivé, tiež paralyzujúce sťažovanie sa človeka, ktorý sa cíti ako obeť. Ak chceme kráčať, je potrebné strhnúť masky týmto ilúziám.

7. Pôstne obdobie je pokorným zostupom do nášho vnútra a k ostatným. Je to pochopenie toho, že spása nie je výstupom k sláve, ale sklonením sa z lásky.

8. Popol na hlave nám pripomína, že sme prach a na prach sa obrátime. Ale do tohto nášho prachu Boh vdýchol svojho Ducha života.

9. Táto naša cesta návratu k Bohu je možná iba preto, že jestvovala jeho cesta príchodu k nám. Inak by to nebolo možné. Prv, než by sme my šli k nemu, on zostúpil k nám.

10. Otec, ktorý nás volá k návratu, je Ten, ktorý vychádza z domu, aby nás šiel hľadať; Pán, ktorý nás uzdravuje, je Ten, ktorý sa nechal raniť na kríži; Duch, ktorý nám dáva zmeniť život, je Ten, ktorý dýcha mocne a lahodne do nášho prachu.

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.