100 rokov – Don Jozef Ochaba, zo Štefanovej do Afriky

(Bratislava, 27. marca 2020) – Don Jozef Ochaba zasvätil Pánovi a saleziánskej spoločnosti 68 rokov rehoľného života a 58 rokov kňazstva. V nedeľu 29. marca si pripomenieme 100 rokov od jeho narodenia.

Jozef Ochaba sa narodil v Štefanovej, okres Modra, ako prvorodený syn. Prvé sľuby v saleziánskej spoločnosti zložil 24. augusta 1940 a doživotné 16. augusta 1946. Po Barbarskej noci 14. apríla 1950 sa dostal ako bohoslovec do sústreďovacieho tábora pre rehoľníkov v Podolínci, neskôr bol prevelený do PTP. V druhej polovici októbra 1950, presne v noci z 22. na 23. sa dostal s tajnou výpravou spolubratov, ktorú viedol don Titus Zeman, cez rozvodnenú rieku Moravu do zahraničia. V štúdiu teológie tak pokračoval už mimo vlasti. Za kňaza bol vysvätený 1. januára 1951. Ako misionár pôsobil v africkej republike Gabun.

Vo februári 1977 sa vážne zranil pri autohavárii na jednej z ciest v džungli. Vracia sa liečiť do Paríža. Po rekonvalescencii však opäť odchádza do Afriky a krátko po návšteve provinciála v r. 1978 definitívne odchádza do Francúzska. Tu pôsobil v rôznych funkciách ako ekonóm v usmerňovaní a riadení provincie. Aj po odchode do dôchodku v r. 1990 aktívne pracoval na rôznych postoch v saleziánskej spoločnosti. Venoval sa triedeniu knižnice a návštevám žijúcich spolubratov.

S osobou Jozefa Ochabu sa spája aj životný príbeh dona Ernesta Macáka, ktorý v knihe Bláznom pre Krista píše: „Mne sa pol roka po úteku podarilo zadovážiť si občiansky preukaz na meno nášho spolubrata Jožka Ochabu zo Štefanovej v okrese Trnava. On bol vtedy už za hranicami. S týmto preukazom som potom cestoval po celej republike, organizoval som pre skupinky spolubratov mesačné duchovné obnovy, počas veľkých prázdnin duchovné cvičenia v horách či na iných bezpečných miestach. … Ten, ktorý som mal po úteku z Podolínca na meno nášho spolubrata Jozefa Ochabu, mi vzali pri zatknutí.“

Don Jozef Ochaba ukončil svoju pozemskú púť 2. januára 2009 vo Francúzsku v 88 rokoch plodného života. Pochovaný je v mieste svojho pôsobenia vo svojej druhej vlasti – Francúzsku v Ponts-de Cé. Jeho život je výrečným svedectvom doby, v ktorej žil a nezlomnej vôle a charakteru človeka, ktorý nám môže byť príkladom.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.