100 svedectiev zo života dona Bosca ako myšlienky na dobrú noc

(Bratislava, 29. januára 2014) – Pri príležitosti sviatku svätého Jána Bosca vychádza vo vydavateľstve Don Bosco jedinečná kniha s názvom Don Bosco, Myšlienky na dobrú noc. Obsahuje sto zozbieraných svedectiev, ktoré boli spísané pod prísahou v rámci procesu blahorečenia a svätorečenia dona Bosca. Tieto krátke svedectvá a zamyslenia sú vhodné pre čitateľa akéhokoľvek veku a okrem knižnej podoby sú dostupné aj ako e-kniha. 

Sto príbehov, príhod alebo rozhovorov, ktoré spolu so záverečnou úvahou môžu pomôcť zhodnotiť váš deň a vidieť ho z pohľadu kresťana. Deviaty nástupca dona Bosca, hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chavez nedávno povedal: „Sme zvyknutí žiť veľmi rýchlo. Hyperaktivita je dnes veľkou hrozbou; je to nová modla, vďaka ktorej sme večer frustrovaní, telesne vyčerpaní, psychicky vystresovaní a duchovne prázdni.“ Slovko na dobrú noc je teda chvíľou, ktorá človeku pomáha nastoliť pokoj v srdci.

Autormi svedectiev sú don Michal Rua – prvý nástupca dona Bosca, kardinál Giovanni Cagliero – salezián, ktorý pôsobil ako misionár v Patagónii, don GiulioBarberis – prvý učiteľ saleziánskych novicov a don FrancescoCerruti – hlavný školský radca, ktorého vymenoval don Bosco.

Do knižnej podoby to spolu s krátkymi zamysleniami to dalClaudioRusso– salezián spolupracovník –, ktorý neúnavne študuje texty a spisy o živote dona Bosca a má na svojom konte už niekoľko kníh s výchovnou tematikou. Teraz prichádza s touto publikáciou venovanou všetkým, ktorí chcú pokojne zakončiť deň, ale aj vychovávateľom, rodičom, animátorom.

Slovko na dobrú noc je saleziánskou tradíciou, ktorá sa zrodila vďaka mame Margite, matke dona Bosca.Tá sa raz večer pred spaním nakrátko prihovorila skupinke malých tulákov, ktorých sa ujal jej syn. Na druhý deň ráno boli títo chlapci napodiv všetci na svojich miestach a ešte pokojne spali. Ostatní, ktorým sa slovko mamy Margity neušlo, do rána zmizli aj s prikrývkami a plachtami. Po tejto lekcii don Bosco pochopil, že za zmenu v správaní malých uličníkov môže ďakovať práve láskavému príhovoru svojej mamy.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.