11. stretnutie odchovancov na Malte uzavreté

(Sliema, Malta, 29. novembra 2013) – Od 21. do 24. novembra sa na Malte uskutočnil jedenásty európsky kongres odchovancov (Eurobosco). Zúčastnilo sa ho okolo sto saleziánskych odchovancov a delegátov z dvanástich krajín: Belgicka, Chorvátska, Talianska, Írska, Francúzska, Veľkej Británie, Malty, Portugalska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Španielska.

Eurobosco sa začalo večer 21. novembra s odkazmi od významných osobností, medzi nimi bola správa od pápeža Františka hlavnému predstavenému, v ktorej Svätý Otec vyjadril nádej, že „stretnutie inšpiruje väčšiu a väčšiu oddanosť Kristovi a hojnejšie kresťanské svedectvá nasledujúce príklad svätého Jána Bosca“.

Don José Pastor Ramírez, hlavný delegát odchovancov, všetkých povzbudil k napodobňovaniu odchovancov a saleziánov, ktorí usilovne pracovali počas takmer 50 rokov Eurobosca. Tiež pripomenul účastníkom posilňovanie štruktúry asociácie v provinciách, angažovania sa v animácii a formácii odchovancov a rozvíjaniu a účasti na sociálnych projektoch a cirkevných aktivitách.

Na druhý deň, 22. novembra, boli prezentované dva dokumenty – o identite a misii odchovancov v dnešnej Európe a o záväzku k práci pre prisťahovalcov. Tiež boli predstavené tri zaujímavé postupy: biznis platforma odchovancov na Slovensku, spolupráca medzi odchovancami a saleziánskym mládežníckym hnutím na projekte solidarity s Haiti vo Francúzsku a sľubná situácia mladých odchovancov v Španielsku.

Večer sa účastníci rozdelili do skupín podľa jazyka a mali niekoľko stretnutí, na ktorých plánovali dlhodobé projekty a úlohy, ktoré majú byť splnené do dvojstého výročia don Boscovho narodenia v roku 2015.

Na tretí deň predstavili európske delegácie niekoľko projektov, plánov, programov a aktivít, ktoré v súčasnosti prebiehajú v miestnych úniách v provinciách. Večer predsedal záverečnej Eucharistii kardinál Joseph Versaldi, prezident Prefektúry pre ekonomické záležitosti Svätej stolice. Vo svojej homílii kardinál povzbudil všetkých prítomných ohlasovať Kristovo kráľovstvo s charizmou dona Bosca, radostnou vierou spojenou so záväzkom v sociálnych, politických, ekonomických a náboženských otázkach v Európe.

V sobotu 24. Novembra boli závery z 11. stretnutia Eurobosco prezentované zasadnutiu. Dvanáste Eurobosco je naplánované na rok 2017.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.