145. misijná výprava vyráža z Valdocca

(Turín, Taliansko, 29. september 2014) – Saleziáni, Dcéry Márie Pomocnice kresťanov a laickí dobrovoľníci, ktorí odchádzajú na misie, sa stretli v Turíne v nedeľu 28. septembra s hlavným predstaveným, donom Ángelom Fernándezom Artimem a generálnou matkou Dcér Márie Pomocnice Yvonne Reungoatovou, pred odchodom na 145. misijnú výpravu. Odovzdali im misijné kríže a neskôr budú z Valdocca, centra saleziánskeho sveta, poslaní do celého sveta evanjelizovať a vychovávať.

2014 09 29 ANS misie3

Pred svätou omšou bol priestor na zdieľanie a slová povzbudenia. Táto udalosť je v zhode s pôvodnou túžbou dona Bosca. Hlavný predstavený otvoril stretnutie pripomenutím prvej zo 145 misijných výprav, ktorá sa uskutočnila v Bazilike Márie Pomocnice kresťanov. V ten deň, 11. novembra 1875, udelil don Bosco mandát desiatim mladým saleziánom, aby odcestovali do Argentíny, evanjelizovali a starali sa o mladých. Vo výpravách, ktoré nasledovali počas don Boscovho života, spolu odišlo 153 misionárov, čo je svedectvom zakladateľovej veľkej otvorenosti voči potrebám všeobecnej Cirkvi.

V kázni don Ángel poukázal na tri podstatné myšlienky inšpirované nedeľnou liturgiou. Pozval misionárov, aby boli „statoční pred Bohom“, slobodní od akéhokoľvek postoja nadradenosti kvôli daru, ktorý dostali. Nabádal ich, aby boli „služobníkmi bez privilégií“ mladých ľudí a ľudí, ku ktorým sú poslaní, podľa príkladu dona Bosca, ktorý sa dával až do posledného dychu pre mladých. V závere všetkým pripomenul, že zmysel toho, že sú pokrstení a zasvätení misionári, je v „naplnení Božej vôle“, v bratskej práci a v hlbokom spoločenstve s kňazmi a vychovávateľmi, ktorých stretnú počas priebehu svojej misie.

2014 09 29 ANS misie2

Zo saleziánskej kongregácie vyráža dvanásť misionárov, pridá sa k nim niekoľko sestier FMA a laických dobrovoľníkov. Od čias dona Bosca až do súčasnosti bolo vyslaných 11 500 saleziánov, 3500 Dcér Márie Pomocnice a niekoľko stoviek dobrovoľníkov, ktorí prijali misijný kríž na Valdoccu od hlavného predstaveného. Okolo 2000 saleziánov bolo vyslaných priamo zo svojich provincií do misijných území.

2014 09 29 ANS misie1

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.