2. augusta si pripomíname sviatok bl. Augustína Czartoryského

Krátky životopis

Augustín Czartoryski sa narodil v Paríži 2. augusta 1858 rodičom, ktorí tam žili v exile: otec Ladislav bol poľským princom a matka Mária Amparová zasa dcérou španielskej kráľovnej. Keď mal Augustín šesť rokov, stratil matku a jej úlohu prevzala Margita z Orleansu, dcéra kniežaťa z Paríža, ktorý sa domáhal francúzskeho trónu. Augustín sa odmala javil ako dobrý a rozvážny chlapec. Nikdy ho nepriťahoval život „na šľachtickom dvore“. Pôsobenie milosti v jeho duši ho viedlo k zrieknutiu sa svetských majetkov a k serióznemu duchovnému životu.

Ako chlapec študoval v Paríži a potom v Krakove, ale kvôli zdraviu musel štúdium prerušiť. Odišiel na juh Európy do lepšej klímy. Tu bol jeho sprievodcom a učiteľom Jozef Kalinowski, ktorý ho múdro viedol nielen v štúdiu, ale i v duchovnom živote. Kalinowski sa neskôr stal karmelitánom a dnes ho Cirkev vzýva ako svätého.

Tento učiteľ opisuje Augustína ako chlapca s miernym humorom, veľmi dobrého, perfektne zdvorilého, úprimného, inteligentného a človeka veľkej viery.

V máji 1883 bol don Bosco vo Francúzsku a prijal pozvanie rodiny Margity z Orleansu. Augustín mu pri svätej omši miništroval a potom si vyžiadal súkromný rozhovor. Don Bosco ho očaril. Neskôr ho viac ráz navštívil v Turíne a naliehavo prosil, aby mu umožnil stať sa saleziánom. Ale don Bosco odmietal. Augustín sa preto zdôveril pápežovi Levovi XIII. a ten povzbudil dona Bosca, aby ho prijal. V júli 1887 sa Augustín zriekol majetkov a výsad „dvora“ a napriek mienke rodiny vstúpil do noviciátu. Mal 29 rokov. Usiloval sa o pokoru a jednoduchosť. Don Bosco mu už takmer na smrteľnej posteli posvätil reverendu.

Po začatí štúdia filozofie sa však dostavila tuberkulóza. V dome na Valsalice v Turíne Augustín stretol Andreja Beltramiho, teraz už ctihodného. Počas toho, ako sa Andrej o neho staral, vyrástlo medzi nimi hlboké duchovné priateľstvo. Napriek chorobe mu don Rua umožnil študovať teológiu a schválil mu aj žiadosť o prijatie sviatosti kňazstva. V San Remo 2. apríla 1892 bol vysvätený za kňaza, jeho príbuzní však na túto udalosť neprišli.

Augustín naplno prijal saleziánsku spiritualitu, osobitne rozmer obety, a vlastný život i utrpenie obetoval za dobro mladých a kongregácie: aj don Bosco veľa trpel, hoci to nedával najavo. Don Augustín Czartoryski zomrel 8. apríla 1893, bola sobota vo veľkonočnej oktáve. „Aká pekná Veľká noc!“ povedal. Mal 35 rokov.

Ján Pavol II., poľský pápež, mal radosť, keď ho mohol blahorečiť 25.apríla 2004, ani nie rok pred svojou smrťou. Jeho telo je uložené v Przemysli v Poľsku.

Viac TU.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.