2. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici – MÁRIA, MATKA POKORY A LÁSKY

Mária, matka pokory a lásky

„Ona urobila všetko,“ povedal don Bosco na konci svojho života, keď sa zamýšľal nad tým, čo prežil a čo všetko urobil pre svojich mladých. Kňaz a vychovávateľ vidí, že Panna Mária doslova vtrhla do jeho života, konkrétne aj charizmaticky, takým spôsobom, že o donovi Boscovi možno povedať to isté čo aj o samotnej Márii: „Rozjímal vo svojom srdci o mariánskych udalostiach, ktoré sa mu prihodili“.

Komentár hlavného predstaveného

Moji milovaní, včera sme si povedali, že musíme nájsť Máriu. Prečo si to však Boh želá? Prečo je potrebné ísť práve cez ňu? Prečo don Bosco hovorí, že „ona urobila všetko“? Pomôžme si Písmom a tradíciou:

  • Mária našla milosť u Boha, je „plná milosti“, pretože odovzdala svoj život Ježišovi, ktorý je pôvodcom každej milosti;
  • Boh si ju vyvolil za pokladníčku a strážkyňu Božích darov. To znamená, že každý dar prechádza jej rukami. Spomeňme si na Kánu Galilejskú: miestni novomanželia by bez Máriinej konkrétnej pomoci neboli spokojne prežili svadobnú hostinu;
  • Každé dieťa sa rodí z otca a matky, rovnako ako každý z nás má Boha za otca a Máriu za matku;
  • Tak ako Duch Svätý stvárnil Ježiša v Máriinom lone, podobne sa aj v nás realizuje Ježišova podoba prostredníctvom Máriinho príhovoru;
  • Mária, ako každá matka, živila svojho syna Ježiša a dnes živí nás, svoje deti;
    Preto, keď Márii dovolíme žiť blízko pri nás, zrodia sa v nás jej čnosti, najmä pokora a láska.

Svedectvo

David Tagger, Argentina – nájdete vo videu (04:02)

Modlitba zverenia sa Panne Márii

Panna Mária, žena jednoduchého a čistého srdca,
Ty si v tichej skrytosti plnila Otcovu vôľu
a s výnimočnou pokorou a rozvážnou pozornosťou si zapojila svojho Syna,
keď vyhaslo šťastie na tvárach nevesty a ženícha v Káne.
Urob nás pozornými voči potrebám trpiacich ľudí
a najmä tých, ktorí žijú okolo nás.
Nech naše srdcia prekypujú radosťou a veselosťou.
Nech vyžarujú pokoj a vyrovnanosť tam,
kde panuje napätie a konflikty, bolesť a osamelosť.
Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.