2. deň deviatnika: Milosti plná

Zdravas je ako veľká množina krásnych poklôn, úctivé vyratúvanie výsad, ktoré sa Márii z Nazareta dostali. Taká jednoduchá modlitba začína výsadou, ktorú žiaden teológ nie je schopný úplne pochopiť. Čo všetko znamená to „milosti plná“? Ako málo chápeme, čo hovoríme v tomto slove, keď sa ho modlíme. Keď Božej Matke uznáme-vyznáme, že je „milosti plná“, dotýkame sa čohosi, čo prirodzene súvisí s krásou a šťastím. Na zemi také čosi nemožno nájsť. Priťahuj naše pohľady, naše myšlienky, naše túžby k sebe do neba, Mária, milosti plná. Lebo ak sme mohli obsiahnuť od Pána aspoň nejaké drobné milostivé okamihy, isto sme z nich po dlhší čas čerpali posilu na ceste k Nemu.

A Ona?! Milosti plná. Dostalo sa jej zo všetkých prameňov Božej štedrosti, plné náručia milostí … a blízkosť s Ním. Milosti plná, keď ťa takto vzývame, sme pri tebe a vtedy sa nám dostáva trošku z tvojich milostí, ako to zvykne bývať medzi matkou a dieťaťom.

Zdravas, Mária… 3x

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.