2. deň deviatnika: Vytrvalý na ceste k povolaniu

Titusova túžba po kňazstve nenašla u rodičov veľké prijatie. Aj keď boli nábožní a dobrí, necítili sa schopní platiť mu štúdiá. Dali ho do štátnej školy, ktorá bola zadarmo, v nádeji, že si to rozmyslí. No Titus sa nevzdal a po dvoch rokoch, v roku 1927 mu nakoniec dovolili ísť na pohovor k saleziánom do Šaštína. Direktor, salezián don Bokor, vidiac jeho mladosť a útlosť, sa ho pokúšal odradiť a povedal mu, že bude plakať za mamičkou. Titus však odvážne povedal: «Moja nebeská mama, ktorá ma uzdravila je tu. Chcem tu zostať.» Na tieto slová don Bokor kapituloval a Titusa prijal.

Buďme vytrvalí na ceste dobra, naučme sa aj čakať, aj dávať odvážne odpovede, ktoré sú založené na silnej viere a veľkej vďačnosti Bohu.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.