2% na podporu vzdelávania Rómov – dostavba pavilónu ZŠ a MŠ v Bardejove na Poštárke

(Bratislava, 23. mája 2013) – Saleziáni dona Bosca na Slovensku pri realizácii svojej činnosti využívajú ako jeden z finančných zdrojov aj podiel zaplatenej dane z príjmu (tzv. „2% dane z príjmov“).

V súvislosti s využívaním tohto finančného zdroja si Vás Saleziáni dovoľujú informovať, že podiel zaplatenej dane prijatý v roku 2011 v celkovej 28.777,11 EUR bol použitý na úhradu stavebných prác spojených s dostavbou pavilónu ZŠ a MŠ blahoslaveného Zefyrína v Bardejove na Poštárke. V ZŠ a MŠ blahoslaveného Zefyrína pôsobia saleziáni od roku 2001 so zameraním na vzdelávanie a výchovu žiakov z rómskych rodín.

Pastoračná služba saleziánov sa zameriava na výchovu a sprevádzanie chlapcov, pomoc núdznym a opusteným mladým, ale rovnako aj výchovu a ponúknutie sebarealizácie sa mnohým mladým pri rôznych aktivitách, ktoré rehoľa v spolupráci s celou saleziánskou rodinou ponúka. Saleziáni pôsobia v oratóriách v strediskách, ale aj na školách, internátoch, nápravnovýchovných zariadeniach či misiách. Dôležitými dielami, kde saleziáni pôsobia a snažia sa napomáhať opusteným a núdznym sú Luník IX a Poštárka – Bardejov.

Saleziáni ďakujú všetkým podporovateľom a spolupracovníkom za ich štedrosť, sympatiu a pomoc pri realizácii ich činnosti.

Informoval: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.