20 (K)rokov k mladým

(Bratislava, 25. mája 2016) – Tretiu májovú nedeľu sa o 15:00 zavreli brány bratislavského strediska na Mamateyovej. Našťastie len preto, aby sa o 15:05 dokorán otvorili pre všetkých mladých, deti, rodičov a sympatizantov tohto diela, ktorí prišli na Deň otvorených dverí Mamateyky, ale aj pre tých, ktorí jednoducho išli okolo.

„Tento rok oslavujeme 20. výročie Mamateyky a jej cesty k mladým. Mamateyka, to nie sú múry. Mamateyka je živé spoločenstvo, ktoré tvoríme. Preto je to oslava nás všetkých," povedal direktor Peter Figeľ SDB. Súčasťou osobných stretnutí počas celého "narodeninového" popoludnia bolo vzájomné prianie „Všetko najlepšie!". Tento pozdrav mnohokrát zaznel aj z úst moderátora Dňa otvorených dverí, Stana Staška.

Pre deti bolo pripravených 33 stanovísk a 9 atrakcií. Do prípravy a realizácie boli pod vedením saleziánky Zuzany Saloňovej spoločne zapojení mnohí členovia saleziánskej rodiny, rodinky a približne 65 mladých.

„Veľmi sa mi páčilo, aké množstvo ľudí prišlo. Atmosféra bola skvelá! A je veľkým povzbudením, koľko mladých sa do akcie zapojilo a bolo ochotných stratiť čas pre decká. Super bol aj živý program, ktorý zabezpečil moderátor," vyjadril sa jeden z účastníkov.

Deň otvorených dverí bol dňom spoločenstva. Dňom plným radosti, svedectva o spolupráci, otvorenosti a ochoty robiť aj naďalej konkrétne kroky k mladým.

 Zdroj: www.mamateyka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.