200DB: šestnásteho v mesiaci patrí výročiu + video s odkazom dona Ceredu

(Bratislava, 16. septembra 2014) – Uplynul presne mesiac, odkedy hlavný predstavený saleziánov, don Ángel Fernández Artime, vyhlásil v rodisku dona Bosca v Becchi začiatok roku osláv pri príležitosti 200. výročia narodenia Otca a učiteľa mládeže, ktoré bude 16. augusta 2015.

Preto vám počas tohto roka vždy 16. v mesiaci ponúkneme príspevky súvisiace s dvestoročnicou. Nájdete ich pod skratkou 200DB. Výročiu sa tiež venujeme v každom vydaní Saleziánskeho magazínu. Veríme, že spoločne s nami prežijete tento vzácny rok osláv naplno.

Dnes prinášame video s vikárom hlavného predstaveného, donom Francescom Ceredom, ktorý prináša odkaz o dvestoročnici pre slovenskú saleziánsku rodinu.

——————————————————————————————————————————————————-

Som rád, že môžem byť tu, v Šaštíne, a pri tejto príležitosti sa chcem obrátiť predovšetkým na mladých, ale aj na saleziánov a na saleziánsku rodinu na Slovensku. Prežívame dvestoročnicu narodenia dona Bosca, ktorá nedávno začala. Je to veľký dar, najprv pre mladých, na celom svete, ale potom aj pre celú saleziánsku rodinu, lebo môžeme viac objaviť aké bolo poslanie dona Bosca, ako don Bosco pracoval. A don Bosco v tomto roku dvojstého výročia jeho narodenia nás žiada byť s mladými a pracovať pre mladých. Nestačí len pracovať pre mladých, venovať sa im, starať sa, ale byť s nimi. Byť ich priateľmi, kráčať spolu s nimi, sprevádzať ich. Lebo aj my saleziáni sa máme čo učiť od mladých. Prajem vám, aby ste radostne prežívali túto dvestoročnicu, aby to bol prospešný rok najmä pre mladých. Vďaka.

 

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.