23. generálna kapitula FMA: Byť s mladými domom, ktorý evanjelizuje

(Rím, Taliansko, 8. septembra 2014) – V generálnom dome saleziánok v Ríme sa zišli sestry z celého sveta. Provinciálky, delegátky a sestry pozvané generálnou predstavenou začali 8. septembra bezprostrednú prípravu na 23. generálnu kapitulu Inštitútu dcér Márie Pomocnice (FMA).

Po duchovných cvičeniach členiek kapituly v Mornese – rodnom mestečku zakladateľky Inštitútu FMA Márie Mazzarellovej – bude oficiálne otvorená generálna kapitula. Priamy prenos môžete sledovať 22. septembra 2014 o 10.00 hod. na webovej stránke inštitútu www.cgfmanet.org.

Heslo kapituly Byť dnes s mladými domom, ktorý evanjelizuje, spoločne rozpracujú do šesťročného programu. Okrem jeho tvorby bude 195 členiek kapituly čakať voľba generálnej predstavenej a jej rady. Zo slovenskej provincie FMA sa kapituly zúčastňuje provinciálna predstavená sr. Jana Kurkinová a provinciálna vikárka sr. Monika Skalová ako delegátka. Informácie z priebehu generálnej kapituly môžete sledovať na www.salezianky.sk.

Prvá generálna kapitula FMA sa uskutočnila v roku 1872, kedy bol inštitút založený. Kapituly sa odvtedy opakujú každých šesť rokov. Slúžia na prehodnotenie a podávanie návrhov na skvalitnenie saleziánskeho života v duchu hesla dona Bosca Daj mi duše, ostatné si vezmi. V súčasnosti má Inštitút dcér Márie Pomocnice 13 274 sestier na všetkých kontinentoch.

2014 09 08 FMA

Sr. Miroslava Tarajová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.