23. Generálna kapitula FMA má už polovicu času za sebou

(Rím, 15. októbra 2014) – Generálna kapitula FMA, ktorá začala v septembri, má polovicu rokovacieho času za sebou. Sestry sa v tomto období zvlášť venujú kapitulárnej téme Byť s mladými domom, ktorý evanjelizuje, v súvislosti s textami Obežníka 934, Pracovného dokumentu a Stanov.

Zamýšľajú sa a živo diskutujú nad otázkami tvoriacimi pozadie piatich vytýčených oblastí. Tri z nich sa už prejednali, štvrtá sa otvorila v týchto dňoch:

1. Ako ohlasovať Ježiša vo svete, ktorý sa mení a generácii, ktorá sa mení?2. Aká je nová vízia komunity s mladými, aby sme boli prorokmi saleziánskeho rehoľného života dneška?3. Ako sa „zaradiť“ v kultúre komunikácie?4. Prečo so všetkou formáciou, ktorú dostávame, sa život nemení?

Po premodlení a osobnom uvažovaní nad predstavenou oblasťou sa sestry v pracovných skupinách zamýšľajú nad troma otázkami, ktoré uvažovanie posúvajú: Aké podnety prichádzajú v danej oblasti? Akú zmenu myslenia si táto oblasť žiada? Aké voľby sme pozvané spraviť?Po dialógu v skupinách majú sestry v asemblei možnosť vyjadriť svoje myšlienky, svoje stanoviská.

Úvahy nad piatimi oblasťami sa ukončia 21. októbra. Potom bude nasledovať čas rozlišovania voľby generálnej predstavenej.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.